Manager strategische partnerschappen en aanbestedingen Lochristi

The job

Je ontwikkelt aanbestedingsstrategieën, beheert contracten, voert kostenanalyses uit, bepaalt aangepaste benchmarks, lost disputen op en beheert ieder aspect van de toeleveringsketen door het ontwerpen van aankoopprocessen en beleidsmaatregelen en het verzekeren dat alle aankopen goedgekeurd, geleverd en betaald werden zoals overeengekomen.

Je spoort cruciale functionele maatstaven op om kosten en risico’s te verminderen en effectiviteit te vergroten en rapporteert ze.

Je zal rapporteren aan en nauw samenwerken met de Directeur Productmanagement van Sentia Group

Productaanbesteding

Op strategisch niveau

 • Identificeren van voordelige leveranciers, initiëren van business en ontdekken van strategische partnerschappen.
 • De aanbestedingsstrategieën voorstellen aan en bespreken met Sentia’s management en aandeelhouders.
 • Onderzoeken en testen van bestaande contracten.
 • Anticiperen van nadelige gebeurtenissen door analyse van data en voorbereiden van controlestrategieën.
 • Uitvoering van risicomanagement voor leveringscontracten en -overeenkomsten.
 • Producttoeleveringsovereenkomsten opstellen in samenwerking met de dienst productmanagement en de juridische dienst.
 • Analyseren en berekenen van kosten voor de aanbesteding en voorstellen van methodes om de kosten te verlagen.
 • Bedenken van onderhandelstrategieën om voordelige deals te sluiten.
 • Onderzoeken en anticiperen van verschuivingen op niveau van onderhandelingsbevoegdheid van leveranciers.

Op operationeel niveau

 • Onderhandelen met externe verkopers om voordelige voorwaarden te bekomen.
 • Goedkeuren van de bestellingen van benodigde goederen en diensten.
 • Finaliseren van de aankoopdetails van bestellingen en leveringen.
 • Verzamelen van cruciale gegevens om de aanpak van Sentia bij aanbestedingen te sturen en creëren van rapporten over aankoopvolumes, bekomen kortingen, leveranciersrisico, naleving en aansprakelijkheden.
 • Evalueren van leveranciers en indien nodig definiëren van plannen om de kwaliteit te verbeteren.
 • Samenwerken met sleutelpersonen om te verzekeren dat specificaties en verwachtingen klaar en duidelijk overkomen.
 • Samenwerken met aandeelhouders om te verzekeren dat iedereen het eens is over voorwaarden en processen.
 • Controleren van de uitgaven en bouwen van een cultuur gebaseerd op langetermijnbesparingen op aanbestedingskosten.
 • Op een transparante manier beheren van Sentia’s portfolio voor productentoelevering inzake uitgaven.
 • Bepalen van kwantiteit en timing van leveringen.
 • Ondersteunen van audits aan of door verkopers.

Op technisch niveau

 • Onderhouden van technische kennis inzake leveranciersproducten om een sterke onderhandelingspositie te verwerven.
 • Onderhouden van contacten met het management verantwoordelijk voor technologie, operaties en producten om de behoeften vast te stellen aan aangekochte producten.
 • Als contactpersoon fungeren voor details inzake het eerbiedigen van licentieovereenkomsten voor softwareverkopers en contractvoorwaarden voor leveranciers.
 • Relaties en overeenkomsten met verkopers doen overeenstemmen met Sentia’s beleidsmaatregelen en wettelijke voorschriften.
 • Erop waken dat de rapportage inzake licentiegebruik tijdig aan softwareverkopers bezorgd wordt en dit proces in stand houden.
 • Eigendom bekomen van en uitlijning voor het gebruik van aanbestedingstools binnen Sentia group.

Verantwoordelijkheden

 • Succesvolle langetermijnpartnerschappen bouwen en de relatie met Sentia’s strategische partners Microsoft Azure, AWS, VMware, Dell, Veeam, … beheersen om de meest voordelige relatie te verzekeren over aanbestedingen op commercieel en technisch niveau.
 • Samenwerken met alle entiteiten van Sentia group om de aanvaarding en integratie van producten van de leveranciers te versterken, de koopkracht van Sentia te verhogen en leveringsovereenkomsten tot stand te brengen binnen de gehele groep.
 • Faciliteren van de grootste conferenties voor strategische partners en bepaling van de delegatie die Sentia Group vertegenwoordigt op jaarbasis.
 • Jaar na jaar de hoogste strategische partnerstatus in standhouden.
 • Ervoor zorgen dat Sentia uitgenodigd wordt bij innovatie-initiatieven van strategische partners.
 • Veiligstellen van alle incentives en cofinanciering van onze strategische partners.
 • Het aantal strategische partnerrelaties/sponsors doen toenemen.

Wat we te bieden hebben?

 • Transparante interne communicatie. Open en no-nonsense cultuur waar je als medewerker de ruimte krijgt om je eigen ideeën kenbaar te maken
 • Opleidingsmogelijkheden en ruimte voor zelfontplooiing. Daarnaast bieden wij een goede verloning op basis van ervaring en kennis.
 • Deel uitmaken van een groeiend bedrijf.
 • Regelmatige company-updates waarin je een duidelijk zicht krijgt op waar we met z’n allen heen gaan.
 • Geen ellenlange files door onze goede ligging aan de buitenrand van Gent.
 • Een salaris, aangevuld met een bedrijfswagen, een uitgebreid pakket extralegale voordelen, en 26 dagen vakantie.
 • En last but not least: eindelijk eens lekkere office-coffee, powered by de Gentse koffiebranderij De Draak. En voor de tea-lovers, we got your back, we hebben meer keuze dan alleen Yellow Label ;)

Jouw profiel

Je hebt 5+ jaar ervaring in aanbesteding of aankoop in IT

Master of bachelor bedrijfsbeheer, economie of engineering

Je bezit een unieke mix van business- en technisch vernuft

Je beschikt over de analytische vaardigheden om de beste deals te bepalen en de vele voor- en nadelen van elk te evalueren op basis van prijs, kwaliteit, snelheid van toelevering en andere factoren

Je hebt het vermogen om een goed inzicht te verwerven in het werkingsmechanisme van een grote verkooporganisatie

Je bezit een goede kennis van IT en dienstenorganisaties

Je bent stressbestendig en een perfect multitasker die een goed overzicht bewaart van de vorderingsstaat

Je organiseert je eigen werk en volgt je eigen schema om de vastgestelde doelstellingen tegen de overeengekomen datum te concretiseren

Je kunt switchen tussen micro- en macromanagement naargelang de noden van de organisatie

Je vindt het fijn om hands-on en administratieve taken uit te voeren die deel uitmaken van je werk

Je hebt ervaring met Excel, Word en dataprocessing

Je bezit de nodige vaardigheden om beslissingen te nemen namens Sentia

Je hebt het nodige wiskundige inzicht om prijzen te analyseren en de best mogelijke deals te bekomen

Je hebt de onderhandelingsvaardigheden die nodig zijn om de beste deals binnen te halen

Vloeiend in geschreven en gesproken Engels.

Solliciteer direct >>