block-image

Finans & Fintech

Overhal konkurrenterne og vis vejen

Vend forældet IT og dine konkurrenter ryggen

Bekymringer omkring sikkerhed og compliance er den tilbagevendene barriere for sektoren grundet den rene og skære datavolumen, der kræver regulatorisk kontrol, kombineret med alvoren af de risici der opstår i forbindelse med databrud. Til trods for den hårdt konkurrenceprægede kontekst anses compliance i stigende grad som en nødvendig hygiejnefaktor; en fundamental forpligtelse, der forventes fra både kunder og myndigheder.

Fintech Round

Opnå din digitale transformation

Fasthold kontinuerlig compliance

Efterlev finanssektorens seneste lovkrav og få styr på GDPR alt i mens du minimerer omkostningerne med en robust cloud-infrastruktur og avanceret flerlaget datasikkerhed. Dataflows kontrolleres og sikkerhedslåse indbygges til forhindring af databrud.

Sentia-Benefits-Icons_Secure compliant development space.png
Sentia-Benefits-Icons_Modernise traditional software.png

Klargør dine applikationer til cloud

Udnyt cloud og lad vores eksperter refaktorere eller genopbygge din applikationer til fremtidssikring af din organisation. Kør dig i stilling til succes gennem proaktiv overvågning og håndtering af dine forretningskritiske applikationers performance.

Modernisér din infrastruktur

Optimér driftsomkostninger, skalér hurtigt og få adgang til fleksible managed cloud-infrastrukturløsninger, der lader dig fokusere på innovation af finansielle services og forbedring af din kundetilfredshed.

Sentia-Benefits-Icons_Create new solutions.png
Sentia-Benefits-Icons_Increase speed to market.png

Forøg innovationshastigheden

Kom et skridt foran konkurrenterne og bliv datadrevet med udnyttelse af infrastruktur og moderne data governance, der understøtter beslutningsprocesser med håndgribelig og dybdegående forretningsindsigt.

Gå forrest i din sektor

Den finansielle sektor står overfor flere udfordringer; lovstramninger, behovet for at skabe innovation, omkostningsminimering - alt i konteksten for et marked spækket med nye agile aktører. Som konsekvens mærker mange virksomheder presset for at finde konkurrencemuligheder. For at overleve i et komplekst og konkurrencepræget marked er finansielle, forsikrings- og fintech-virksomheder nødt til at udnytte hvordan IT-systemer kan levere håndgribelige fordele: styre omkostninger, foretage bedre beslutninger og styrke forretningskritisk infrastruktur og applikationer til forøget innovation. Vi sætter dig på den rette kurs til digital transformation, forbedrer måden hvorpå du leverer kundeværdi og sikrer din trivsel i et udfordrende marked.

Las os tale sammen om dine mål
Kontakt os