Garantér innovation
og datafortrolighed.

Offentlig sektor

Offentlige organisationer udfordres af indskrænkede midler og stigende kunde- og borgerforventninger. For at kunne imødekomme processer og budgetter skal processer og underliggende teknologi transformeres.

Strømlin processer på en moderne infrastruktur

I dag kræver virksomheder og borgere mere når det gælder sikkerhed, økonomisk vækst og offentlige tjenester. Samtidig formindskes de offentlige midler, hvilket gør imødekommelsen af budgetter og sikring af kvalificeret leverance til en kamp.

Anbefalinger
Cloud-infrastruktur
Skab et fundament som din organisation kan trives på
Driftsoptimering
Strømlin processer, der optimerer og effektiviserer din drift
Borgeroplevelser
Driv kunde- og borgertilfredshed i dag og i fremtiden

Bliv driftseffektiv med cloud-applikationer

Idet den offentlige sektor søger at kunne levere større effektivitet er eksisterende applikationer ikke længere tilstrækkelige. Forældede applikationer er dyre at køre, besværlige at vedligeholde og svære at opgradere. Sentia sørger for, at din organisation fremtidssikres.

Anbefalinger
Moderne applikationer
Opgradér dine applikationer til cloud
Driftseffektivisering
Nedbring omkostninger og strømlin processer
Moderne samarbejde
Forstærk samarbejdet med andre organisationer

Beskyt data med den rigtige sikkerhed

Med den enorme overførsel af følsom kundedata, bør sikkerhed være en primær prioritet for din organisation. Sørg for skudsikker beskyttelse og driv din organisation med sindsro takket være Sentias sikkerhedsløsninger.

Anbefalinger
Databeskyttelse
Beskyt din organisation
Stabil drift
Garantér kontinuerlig drift ved overvågning af dataflows
Datasikkerhed
Hold din data sikker - altid

Efterlev nyeste lovkrav

Compliance er i den offentlige sektor ikke begrænset til GDPR – det omfatter flere statslige krav, lovsæt og kontraktlige bestemmelser. Vi ved, at overvågning og rapportering kan være en intimiderende opgave.

Anbefalinger
Forrretningsoptimering
Kortlæg og overvåg dine dataflows til afdækning af uoverensstemmelser
Håndteret compliance
Flyt data til det rette, sikre og compliant miljø
Imødekom lovgivningen
Hold trit med og efterlev den seneste lovgivning kontinuerligt

Attraktive løsninger for enhver offentlig organisation

En klar vision 
på vejen 
til succes

Som en Managed Service Provider (MSP) for førende cloud-udbydere som Microsoft Azure og AWS, designer, konstruerer og håndterer vi cloud-tjenester og leverer 24/7 drift og support, for at sikre at din forretning altid er på. 

Vi hjælper dig med at optimere din forretning i dag så du kan genopfinde din branche i morgen.

Design: Efter at have kortlagt dit it-miljø og dine forretningsbehov, anbefaler og designer vi de næste skridt til din digitale transformation.
Konstruktion : Med vores ekspertise inden for Azure, AWS og applikationsdrift, opsætter og migrerer vi infrastruktur, processer samt bygger og refaktorerer applikationer.
Håndtering: Vi tager ekstremt ejerskab med vores vores tjenester, som vi håndterer, monitorerer og yder dedikeret support på døgnet rundt. Vi sørger desuden for at du forbliver compliant.

Fremtiden er lys
når du selv kan
definere den

Benyt dig af vores konsulenter og start din rejse.
Kontakt dem her: +45 33 36 63 00 eller på salg@sentia.dk.

Kontakt