block-image

Cloud-arkitektur

Forretningsdesignet til cloud

Komponenterne i et cloud-arkitekturdesign

Cloud-arkitekturdesign er defineret som processen for at designe et cloud computing system, hvilket blandt andet omfatter udvælgelsen af hardware, software og infrastrukturressourcer som komponenterne i en skalérbar platform, der er i stand til at levere cloud-tjenester. Fordelene ved en veldesignet cloud-arkitektur er dens evne til at booste virksomhedens agilitet, reducere omkostningerne og forbedre performance. På samme måde som enhver arkitektonisk proces, er det vigtigt at overveje din organisations specifikke behov og mål sammen med potentielle udfordringer og risici. Det indebærer at gennemføre en cloud-parathedsvurdering for at identificere de workloads, der er egnede til cloud, vurdere den bedste cloud-strategi, model og implementeringsstrategi samt overveje områder som databeskyttelse, sikkerhed og compliance. På et overordnet plan omfatter ethvert cloud arkitekturdesign fire områder:

 1. Cloud model: Vurdering af den mest passende cloud-model til organisationens behov. Public, private og hybride cloud-modeller har hver især deres fordele og ulemper, og det rigtige valg vil afhænge af organisationens forretningskontekst.
 2. Applikationer og workloads: Identifikation af de workloads og applikationer, der skal migreres til cloud. De involverede steps er bl.a. at vurdere performance-, sikkerheds- og compliance krav for ethvert workload samt udvælge de relevante cloud services og -værktøjer til at understøtte dem.
 3. Netværks-arkitekturdesign: For at understøtte organisationens workloads og applikationer skal den rette netværkstopologi udvælges, sikkerhedsforanstaltninger skal konfigureres og netværkets skalerbarhed og robusthed skal sikres.
 4. Datahåndteringsstrategi: Organisationens behov for data storage, backup og recovery adresseres i dette trin. Det involverer valg af passende data storage muligheder, konfigurering af backup- og recovery processer og foranstaltninger til datasikkerhed og compliance med relevante lovkrav.

Der er herudover scenarier, der kræver avancerede cloud-arkitekturdesigns såsom big data, machine learning og internet of things. Her udnyttes de avancerede tilgange og teknologier gennem et sæt centrale komponenter som:

 • Micro services: en samling af små, uafhængige tjenester, der nemt kan sammensættes og implementeres. Micro services kan muliggøre hurtigere implementering, øget skalerbarhed og forbedret robusthed
 • Containere: gør det muligt at ’pakke’ en applikation og dens afhængigheder i et enkelt container image, der nemt kan implementeres og køres på enhver platform. Containere kan forbedre portabiliteten og reducere risikoen for kompatibilitetsproblemer
 • Serverless computing: automatisk allokering og skalering af ressourcer efter behov for at understøtte eksekvering af kode. Serverless computing kan give betyde forbedret agitlitet og omkostningseffektivitet, da organisationen kun betaler for de ressourcer, der rent faktisk bliver brugt
 • Edge computing: databehandlingen udføres i ’kanten’ af netværket, tættere på datakilden. Edge computing kan reducere forsinkelser og forbedre performance af applikationer, der er afhængige af realtidsdata

Hybrid cloud-arkitektur i praksis

For at udnytte både eksisterende og fremtidige forretningsfordele benytter de fleste virksomheder allerede en hybrid cloud-tilgang, der kombinerer on premises, private og public cloud. At designe en hybrid cloud-arkitektur, der tager højde for sammensatte private og public cloud-miljøer, kan være en kompleks opgave, og virksomheder skal være opmærksomme på de potentielle faldgruber i både design og implementering. Vi anbefaler at følge disse trin, når du designer til en hybrid cloud-arkitektur for at opnå størst mulig værdi fra dine cloud-investeringer:

 1. Definér dine mål og behov, der guider dig i vurderingen af den mest passende cloudmodel og implementeringsstrategi for din specifikke forretningskontekst
 2. Identificér workloads, der egner sig til private cloud-miljøer vs. public cloud ved at udføre en cloud-parathedsvurdering
 3. Vælg det rette mix af public og private cloud baseret på din organisations specifikke behov f.eks. public til visse workloads, der kræver høj skalerbarhed og private til følsomme data, der kræver ekstra sikkerhed
 4. Etabler styrings- og overholdelsesprocesser der sikrer at alle parter er afstemte, og at hybrid cloud-strategien opfylder de lovgivningsmæssige krav til din organisation
 5. Design en robust netværksinfrastruktur, der kan understøtte dataflowet mellem public og private cloud samt mellem lokale og cloud-baserede ressourcer
 6. Implementer sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at dine data er sikre og kompatible på tværs af alle miljøer
 7. Overvåg og optimer omkostninger samt performance ved hjælp af værktøjer såsom løsninger til cloud-omkostningsoptimering og loadbalancing
 8. Udform recovery planer efter kritiske hændelser og tænk forretningskontinuitet der skal, at din organisation forbliver online i tilfælde af en fejl eller nedbrud

Overordnet set kræver design af en cloud-arkitektur en dyb forståelse af din virksomheds forretningskrav og begrænsninger, såvel som cloud-service providerens muligheder. Gennem en strategisk tilgang til cloud-arkitekturdesignet kan organisationer realisere de attraktive cloud-fordele og drive virksomhedens digitale transformation.

5D-modellen for din cloud-migration

Sentia har omfattende erfaring med private og public cloud-migrationer til AWS, Azure og Google. Sentia er anerkendt for design og implementering af cloud-strategier for organisationer af alle størrelser med en gennemtestet tilgang: 5D-modellen. Med dette framework (Discover, Define, Design, Develop and Deploy) etableres og implementeres den rette transformationsmodel. Her inkluderes alle aspekter: teknologi, mennesker og processer. Dertil gør vores unikke Landing Zone det nemt at gennemføre den standardiserede og automatiske omstrukturering af workloads. Vores Cloud Center of Excellence tilbyder governance af høj kvalitet til at understøtte IT-organisationens udfordringer med håndteringen.

Se mere om 5D Modellen

Nå destinationen på din cloud-rejse

Er du interesseret i af forstå det bedste cloud design for din forretning? Med Sentia som din neutrale og strategiske managed cloud serviceleverandør kan du få kontrol med hvor dine data lever og med tryghed accelerere din digitale transformation. Vi designer din cloud-arkitektur, migrerer, implementerer og håndterer hele din cloud-rejse uanset hvor du er i dag. Kontakt os og oplev hvordan vi sikrer den rette løsning for din virksomhed.

Lad os tale sammen om dine mål
Kontakt os