block-image

Cloud Computing

Midlet til digital transformation

Cloud computing kort fortalt

Cloud computing dækker over leverancen af IT-ressourcer som servere, storage, databaser, netværk, software, analyse og intelligens over internettet. Virksomheder, tilbyder disse services benævnes cloud-leverandører, hvoraf forbrugere af cloud-services afregner gennem en forbrugsbaseret betalingsmodel.

Den største fordel ved cloud computing er, at teknologien giver virksomheder adgang til at tilgå og bruge computing ressourcer on-demand uden at skulle etablere og vedligeholde egen fysiske infrastruktur. Dette sparer dig for tid, økonomi og arbejde og giver plads til at fokusere på kerneforretningen fremfor IT. Der eksisterer i midlertidigt flere typer cloud computing services i dag:

  • Infrastructure as a Service (IaaS): IaaS forsyner organisationer med adgang til computing infrastruktur, inklusive servere, storage og netværk over internettet. Kunder kan leje disse ressource og kun betale efter forbrug og samtidig selv fastholde kontrollen over operativsystem, middleware og applikationer.
  • Platform as a Service (PaaS): PaaS giver organisationer adgang til en cloud-baseret platform til udvikling, test og implementering af applikationer. Platformen inkluderer alle de komponenter, der er nødvendige for at udvikle og køre applikationen inklusive operativsystemet, middleware og udviklingsværktøjer. Brugere behøver ikke bekymre sig over at vedligeholde den underlæggende infrastruktur og kan istedet fokusere på at udvikle og implementere applikationer.
  • Software as a Service (SaaS): SaaS giver organisationer adgangen til software applikationer over internettet. Brugere undgår besværet i at installere og vedligeholde software på egne maskiner og kan tilgå det via en web browser. SaaS-leverandører håndterer typisk vedligehold og drift for softwaren, hvilket gør at virksomheder kan fokusere på at udnytte den.

See de primære fordele og forskelle mellem de 3 største cloud-udbydere her.

Hvorfor søger virksomheder mod cloud computing?

Cloud-løsninger åbner op for en række forretningsfordele til gavn for organisationens konkurrencedygtighed:

  1. Skalerbarhed: Cloud computing sætter virksomheder i stand til at op- og nedskalere ressourcer efter behov, hvilket betyder at de kan forøge eller reducere deres kapacitet i respons til ændringer i efterspørgslen hos slutkunder.
  2. Fleksibilitet: ved at udnytte cloud kan organisationer tilgå deres ressourcer uden geografisk begrænsning. Det betyder, at medarbejdere kan arbejde fra hvor som helst, på alle tider af døgnet og fra hvilket som helst device. Fleksibiliteten forøger produktivitet og forbedrer samarbejdet mellem ansatte.
  3. Innovation: organisationer kan gennem cloud computing få adgang til seneste teknologier og services uden selv at skulle investere i dem. Dette skaber frihed til at kunne fokusere på deres kerneforretning og sikre konkurrenceevnen.
  4. Hastighed: med cloud kan virksomheder kraftigt reducere time-to-market ved hurtigere udvikling og lancering af applikationer og services, da de undgår at bekymre sig om indkøb og opsætning af det nødvendige hardware og software.
  5. Sikkerhed: Cloud-udbydere investerer tungt i sikkerhedstiltag, der beskytter data og applikationer hos slutkunder. Dette involvere både klassisk perimeterforsvar ved de fysiske datacentre samt firewalling, men også out-of-the-box cloud-sikkerhed integreret i deres services. Den indbyggede sikkerhed skaber et godt fundament for organisationer, der benytter cloud-services.
  6. Omkostninger: Ved anskaffelse af ressourcer gennem den forbrugsafregnede betalingsmodel kan organisationer undgå den indledende investering i- og de løbende omkostninger ved vedligehold af deres egen fysiske infrastruktur. Dette kan være en fordel for virksomheder uden de rette kompetencer til at varetage driften af egen IT-infrastruktur.

Virksomheder bør grundigt overveje deres behov og vælge den rette cloud-model og udbyder for at høste fordelene ved cloud og minimere risici. Det er vigtigt at sikre både implementering af de rette sikkerhedskontroller og løbende vurdere sine cloud-services.

Cloud-briefet

Alt i alt, er cloud computing en stærk og fleksibel måde for virksomheder at tilgå og udnytte IT-ressourcer. Organisationer, der udnytter cloud oplever hurtigere innovation, opnår muligheder for op- og nedskalering efter behov og formår hurtigere lancering af applikationer og services. Ikke overraskende vækster cloud hurtigt grundet de nævnte fordele som skalerbarhed og fleksibilitet; cloudmarkedet i EU forventes at nå en værdi på €560 mia. i 2023*. Markedsvæksten drives af den stigende efterspørgsel for cloud-løsninger samt den løbende cloud teknologiudvikling.

Der er enkelte områder, som organisationer skal være bevidste om fsva. cloud-services såsom afhængighed af den givne cloud-udbyder og særlige hensyn til datasikkerhed og compliance. Det er vigtigt at virksomheden inddrager overvejelser omkring sikkerhed og compliance i valget af cloud-løsninger og er opmærksom på risici ved lock-ins og vigtigheden i at sikre en robust og pålidelig infrastruktur. Af de grunde er hybrid cloud-modellen i stigende grad den mest foretrukne strategi for danske virksomheder. Med nøje planlægning og håndtering kan cloud computing udgøre en værdifuld konkurrencefordel for forretningen.

5D-modellen for din cloud-migration

Sentia har omfattende erfaring med private og public cloud-migrationer til AWS, Azure og Google. Sentia er anerkendt for design og implementering af cloud-strategier for organisationer af alle størrelser med en gennemtestet tilgang: 5D-modellen. Med dette framework (Discover, Define, Design, Develop and Deploy) etableres og implementeres den rette transformationsmodel. Her inkluderes alle aspekter: teknologi, mennesker og processer. Dertil gør vores unikke Landing Zone det nemt at gennemføre den standardiserede og automatiske omstrukturering af workloads. Vores Cloud Center of Excellence tilbyder governance af høj kvalitet til at understøtte IT-organisationens udfordringer med håndteringen.

Se mere om 5D Modellen

Nå destinationen på din cloud-rejse

Med Sentia som din neutrale og strategiske managed cloud serviceleverandør kan du få kontrol med hvor dine data lever og med tryghed accelerere din digitale transformation. Vi designer din cloud-strategi, migrerer, implementerer og håndterer hele din cloud-rejse uanset hvor du er i dag. Kontakt os og oplev hvordan vi sikrer den rette løsning for din virksomhed.

Lad os tale sammen om dine mål
Kontakt os