block-image

Typer af cloud hosting

Traditionel vs. Cloud Hosting

Cloud hosting kort fortalt

Virksomheder har et konstant behov for at udføre komplekse opgaver i et stadigt hurtigere tempo samtidig med en problemfri afvikling og vedligehold af applikationer, infrastruktur og software. Generelt, kan store udrulninger tage meget lang tid at få bragt live, og de påvirker hele IT-infrastrukturen (inklusive finansieringen). Fleksibiliteten og hastigheden for implementeringer er kritisk for organisationer, og cloud hosting er midlet til at kunne sende løsninger hurtigere i markedet og generelt reducere driftsomkostningerne.

Cloud-hosting er processen for outsourcing af dine IT-ressourcer såsom compute og storage til en leverandør, der tilbyder infrastrukturservices on demand. I den traditionelle hostingmodel er servere og storage med dedikeret hardware og virtuelle ressourcer lokaliseret on-premise, hvilket kan være kan være en tung udgift fsva. både drifts- og kapitalomkostninger. Se også cloud computing.

Selve begrebet dækker over en række teknologier tilgængelige via host servere, der kan være virtuelle, private, public eller hybride. I modsætning til traditionel hosting opnås der adgang til en meget bredere og delt pulje af IT-ressourcer. I den delte infrastruktur- og ressourcemodel er løsninger ikke implementeret på en enkelt server, men i stedet et netværk af forbundne virtuelle og fysiske cloud-servere som hoster applikationen. Cloud hosting kendetegnes ved:

 • Applikationer og workloads implementeres på et cloud-netværk i stedet for on-premise
 • IT-ressourcer er spredt på hundredvis af virtuelle maskiner, der load balancerer I/O belastning
 • Fremfor faste, skaleres ressourcer alt efter forretningsbehovet
 • Sammenlignet med at investere i en vis mængde kapacitet, betaler du kun for de ressourcer, du bruger

Cloud-servere giver i sig selv forbedret styring af ressourcerne, da de hostes af en tredjeparts-serviceudbyder i stedet for af dig selv. Derfor er cloud-hostingmodellen et mere omkostningseffektiv alternativ til den traditionelle dedikerede servermodel, der kræver, at du etablerer og administrerer dit eget datacenter.

 

Managed cloud hosting

Konfiguration og vedligeholdelse af infrastrukturen, operativsystemet og applikationen er nogle af de opgaver, der er forbundet med håndteringen af serverressourcer. I en managed cloud-hosting model er cloud-service provideren ansvarlig for disse administrationsopgaver, mens du beholder den administrative adgang.

Managed cloud-hosting henviser til outsourcing af administrationen af hele din cloud-infrastruktur, så du kan fokusere på din kerneforretning. Managed services spænder bredt fra support, disaster recovery og fjernovervågning til sikkerhed, performance og omkostningsstyring, hvilket betyder at du minimerer behovet for interne ressourcer til disse opgaver. Omvendt har unmanaged hosting en mere gør-det-selv tilgang til cloud-hosting, hvilket kræver betydeligt mere tid, indsats og viden.

Derudover tilbyder cloud managed serviceudbydere serviceniveauaftaler (SLA'er), der garanterer forretningskontinuitet og tager en centraliseret tilgang til håndtering med forskellige grader af automatisering mht. provisioneringen af ressourcerne til dine applikationsbehov.

7 forretningsfordele for cloud-hosting

Cloud-hosting handler om at maksimere effektiviteten og samtidig reducere omkostninger. Det giver betydelige kapital- og driftsbesparelser, da du undgår at nedsænke de upfront kapitalinvesteringer, der er forbundet med at eje og administrere datacentre selv. Mange organisationer foretrækker også en hybridmodel, der mixer on-premise compute og storage ressourcer med compute og storage i en cloud providers miljø. Hybrid cloud hosting kombinerer sikkerheden og governance for private cloud-hosting med skalerbarheden af public, idet du kun bruger og betaler for de ressourcer, du har brug for. Her er de syv vigtigste forretningsfordele ved cloud-hosting:

  1. Skalerbarhed og fleksibilitet: Den afgørende fordel ved cloud-hosting er skalerbarhed og dens afledte forretningsagilitet. Cloud-hosting gør det nemt hurtigt at allokere ressourcer som storage, netværk, RAM osv. fra de tilgængelige ressourcer i clusteret af servere, særligt gavnligt for virksomheder på vækstmarkeder. Dette sætter dig i stand til at reagere hurtigt på ændringer i kundernes efterspørgsel og krav fra din organisation. I traditionelle hostingmodeller er du bundet af specifikationer til et fast sæt servere med begrænsede ressourcer, hvilket gør, at du ikke er i stand til hurtigt at øge ressourcerne, når behovet opstår.

  2. Omkostningseffektivitet: Cloud-hosting tilbydes typisk som en service med leverandøren, der er ansvarlig for at vedligeholde den nødvendige infrastruktur. Du faktureres efter forbrug og betaler kun for de ressourcer eller tjenester, der bliver brugt, hvilket resulterer i reducerede IT-omkostninger, da der hverken ligger en indledende investering eller behov for at vedligeholde eller købe hardware internt. I en traditionel hostingmodel skal du først investere i infrastrukturen og betale et fast beløb for tjenester og ressourcer, uanset om du bruger dem eller ej. Dette betyder en risiko for at betale for ubrugte ressourcer modsat cloud-hosting, hvor du ikke skal bekymre dig om anlægsudgifter til infrastruktur.

  3. Mobilitet og produktivitet: De fleste organisationer tilbyder i et eller andet omfang mobile, remote eller hybride arbejdspladser. Cloud-hosting understøtter denne arbejdsform, så medarbejderne kan få adgang til alle applikationer eller data hvor som helst. Derudover giver det arbejdsstyrken et ekstra niveau af fleksibilitet, når det kommer til, hvor de vælger at arbejde fra. Traditionel hosting er bundet til en fast lokation – hvorimod cloud hosting er kendetegnet ved uafhængigheden af lokationer, tilgængelig over internettet fra enhver enhed globalt. Dette gælder både for kundevendte aktiver samt provisionen af tjenester til interne scenarier, såsom den nemme deling og simultan redigering af dokumenter, hvilket betyder øget fleksibilitet i arbejdsprocesser og forbedret produktivitet.

  4. Forretningskontinuitet og robusthed: Ved enhver form for traditionel hosting, afhænger din service oppetid af det fysiske servermiljø. Enhver nedetid eller fejl på din enkelte server kan resultere i forlænget nedetid for dine applikationer og tjenester. Selvom det fuldstændigt katastrofesikre system ikke eksisterer, har cloud en indbygget høj tilgængelighed i arkitekturen, hvilket minimerer de negative konsekvenser ved en nedlagt service. Systemet med indbyrdes forbundne servere sikrer, at der ikke er et 'single point of failure'. Hvis en server går ned, overtager en anden server fra clusteret, hvilket holder alt kørende. Dette defineres som automatiseret failover i opsætning, der betyder konstant tilgængelighed for virksomhedens services. Eksempelvis anvender leverandører funktioner såsom automatisk backup af data samt redundant strømforsyning for at sikre den fortsatte drift - selv i scenarier for forsyningsnedbrud.

  5. Performance og hastighed: Cloud-hosting udnytter de seneste teknologier på markedet, og i modsætning til traditionel hosting kan du automatisk integrere og tilpasse dine softwareapplikationer baseret på din virksomheds behov og præferencer. Dette inkluderer bl.a. softwareversioner, serveropgraderinger og processorkraft. Cloud-servere kan konfigureres til at forsyne dig med lynhurtige hastigheder samt enkel balancering af workloads mellem forskellige servermiljøer. I tilfælde af øget kapacitetsbehov sikrer skalerbarheden en smidig udvidelse. Et eksempel er konteksten for et website, hvor Content Delivery Networks (CDN) kan hoste ressourcekrævende data, såsom billeder, streaming af video, lyd og andre medier, hvilket reducerer loadtider og giver en mere sikker adgang til data.

  6. Sikkerhed: Moderne hostingservices booster din sikkerhedstilstand på flere måder. For det første giver de overnævnte forretningskontinuitetsfordele muligheden for at modstå serviceafbrydelser. For det andet kommer cloud-hosting med en etableret infrastruktur med flere sikkerhedslag; data-, netværks-, applikations- og fysisk sikkerhed som kan dokumentere opfyldelse af høje compliance standarder og certificeringer såsom ISO 27001, ISAE 3000 og 3402 samt branchespecifikke sikkerhedsstandarder. For det tredje tilbyder cloud serviceleverandører avancerede sikkerheds services, såsom sikre og krypterede løsninger, backup og recovery, firewalls, identitetsstyring, dataisolering og storage segregation.

  7. Forretningsfokus: I en cloud-hostingmodel vil du samarbejde med cloud-serviceleverandør, der beskæftiger eksperter og specialister med certificerede kompetencer til ikke kun at håndtere hele dit miljø, men også hjælpe dig med at opnå det fulde udbytte af cloud og guide dig mod at sikre dine konkurrencefordele. Få ro i sindet med 24/7 kundesupport, så du kan fokusere på din virksomheds drift og innovation fremfor besværlige fejlfindingsprocesser eller decideret nedetid. Cloud-leverandører kan også tilbyde intuitive dashboards for enkel administration eller selvbetjeningsportaler, der lader dig se og endda konfigurere dine ressourcer i realtid.

Hver enkel fordel repræsenterer samtidig et opmærksomhedspunkt i udformningen af din cloud-strategi. For eksempel med hensyn til sikkerhedsrisici fordrer cloud en anden tilgang til sikkerhed end traditionel hosting på grund af mobiliteten og hardwareuafhængigheden. Her bliver data, identiteter og enheder fokus for sikkerheden snarere end et geografisk fikseret perimeterforsvar og på nogle omrmåder kan cloud anses mere sikker end en dedikeret server. Der er dog compliance-overvejelser, hvor det er vigtigt at være på toppen af beredskabsprocedurer og have en strategi omkring data-residency.

Når du har fundet en hostingservice, der opfylder dine behov, er det tid til at dykke ned i din brugerdefinerede opsætning. Her giver en kortlægning af dit eksisterende miljø og afhængigheder en værdifuld retning for din strategi og et overblik over dit ressourcebehov. Vælg en cloud-serviceleverandør, der kan møde dig, uanset hvor du er i din cloud-modenhed, understøtte hybride cloud-modeller og guide dig mod det næste trin på din cloud-rejse. Se også: Hvordan du vurderer din cloud-udbyder.

5D-modellen for din cloud-migration

Sentia har omfattende erfaring med private og public cloud-migrationer til AWS, Azure og Google. Sentia er anerkendt for design og implementering af cloud-strategier for organisationer af alle størrelser med en gennemtestet tilgang: 5D-modellen. Med dette framework (Discover, Define, Design, Develop and Deploy) etableres og implementeres den rette transformationsmodel. Her inkluderes alle aspekter: teknologi, mennesker og processer. Dertil gør vores unikke Landing Zone det nemt at gennemføre den standardiserede og automatiske omstrukturering af workloads. Vores Cloud Center of Excellence tilbyder governance af høj kvalitet til at understøtte IT-organisationens udfordringer med håndteringen.

Se mere om 5D Modellen

Nå destinationen på din cloud-rejse

Er du nysgerrig på den bedste cloud-hosting vej for din forretning? Med Sentia som din neutrale og strategiske managed cloud serviceleverandør kan du få kontrol med hvor dine data lever og med tryghed accelerere din digitale transformation. Vi designer din cloud-strategi, migrerer, implementerer og håndterer hele din cloud-rejse uanset hvor du er i dag. Kontakt os og oplev hvordan vi sikrer den rette løsning for din virksomhed.

Lad os tale sammen om dine mål
Kontakt os