block-image

Cloud overvågning

Kontinuerligt indblik i IT service performance

Cloud overvågning: løbende indsigt i performance for dine IT-services

Migrationen til cloud baner vejen for mange nye muligheder, men det kræver også nye metoder til at overvåge funktionaliteten af infrastruktur og applikationer. Cloud-overvågning åbner op for de løsninger, der skaber indsigt i det komplekse cloud-landskab og de forskellige komponenter indenfor denne kæde.

Kontinuerling IT-serviceindblik

Uanset hvorvidt målet er at udnytte fordelene i lavere IT-omkostninger, forøget fleksibilitet, forstærket sikkerhed eller en række andre områder, vælger et stigende antal organisationer (delvise) cloud-migrationer.

"At rykke den digitale drift til cloud fra on-premise datacenter eller forældet infrastruktur er et helt centralt element i enhver fremtidssikker datastrategi."

Mens et on-premise datacenter er statisk med fast funktionailitet og mængde serverere, er et cloud-miljøs infrastruktur langt mere dynamisk. Serverne og de services, der understøtter cloud-infrastrukturen ændrer sig konstant. Derfor påvirker de slutbrugeroplevelsen, hvorfor indsigt i cloud-miljøet er vigtigt for at sikre optimal IT-drift.

Cloud-overvågning er processen for kontinuerlig performanceevaluering af cloud-baserede IT-services. Organisationer kan udnytte værktøjer til at overvåge bl.a. tilgængeligheden, sikkerheden og funktionaliteten i et cloud-miljø. Performancemålinger tillader dem proaktivt at identificere og udbedre problemer inden brugeren når at registrere dem.

Overvågning af din cloud-arkitektur

Mens cloud-overvågning er vigtigt for alle former cloud-arkitektur varierer tilgangen efter cloud-modellen:

  • Private:
    Med private cloud kan organisationer fastholde system- og softwareadgange, hvilket betyder kontrol og indsigt. Men private cloud-modellen forbedres gennem den rette monitorering. Ved overvågning af workload- og netværksperformance, får cloud-arkitekter den information, de behøver for at konfigurere eller justere cloud-processerne.
  • Public:
    Den stigende kompleksitet af IT-landskabet understreger vigtigheden af public cloud overvågning. Flere faktorer påvirker processerne og performance. Performance omkring forbindelse, båndbredde eller slutbrugeroplevelse bør overvåges real-time, men bør samtidig fokusere på fremtiden og sikre skalerbarhed. Overvågning leverer indsigt, hvilket udgør grundlaget for automatisering af cloud-processer og derfor succesraten af public cloud.
  • Hybrid:
    Når det kommer til hybrid cloud er der samtidig helt særlige udfordringer, som cloud-overvågning løser. Da cloud data ikke lagres på en enkelt arkitektur, kan der opstå udfordringer omkring sikkerhed eller compliance når brugere forsøger at tilgå data fra enten private eller public cloud. Cloud overvågning kan hjælpe med at beslutte hvilke data, der lagres hvor og hvilke data, der skal opdateres.


Løsninger til full-stack cloud-overvågning

Cloud overvågning består af flere løsninger, der til sammen kan kortlægge det komplette IT-miljø. Brugere, enheder, applikationer og infrastrukturlag analyseres proaktivt for potentielle problemer. Slutbrugeroplevelsen kortlægges samtidig med performance for applikationer og særskilte komponenters tekniske funktionalitet.

Sentia tilbyder best-of-breed værktøjer gennem overvågningsløsninger, der istandsætter dig til at opnå full-stack gennemsigtighed. Vil du vide mere om, hvordan du opnår indsigt i hele IT-kæden i realtid, og præventivt kan løse udsving for slutbrugere? Med Digital Experience Monitoring får du en tilpasset løsning. Ræk ud til vores application performance specialister for råd omkring proaktiv monitorering eller praktiske tips til optimering af dit IT-miljø.

Kickstart din cloud overvågning
Kontakt os