block-image

Udfordringer og løsninger

En moderne IT-infrastruktur

Som IT-ansvarlig i en organisation, står du over for specifikke udfordringer, når det kommer til moderniseringen af din IT-infrastruktur. Læs med og bliv klogere på opbygningen af en moderne IT-infrastruktur, der understøtter den daglige drift og fremtidige vækst.

Den typiske sammensætning af IT-infrastruktur hos danske virksomheder

Ifølge IDC erkender 80% af beslutningstagere, at digital infrastruktur er den kritiske katalysator for opnåelsen af forretningsmål*. Men i dag er IT-infrastrukturen hos store virksomheder ofte et komplekst billede af forskellige teknologier, systemer og platforme. Behovet for at bevare eksisterende systemer kombineret med nye krav og ønsket om innovation gør, at mange virksomheder lever i en hybrid infrastruktur. Mens ingen organisation er ens, danner en række centrale komponenter fundamentet for den typiske IT-infrastruktur:

  • Lokale servere og datacentre, hvor applikationer og data opbevares. Disse lokale systemer understøtter normalt intern netværkskommunikation og interne arbejdsprocesser.
  • Cloud-løsninger og services. For at imødekomme behovet for fleksibilitet, skalerbarhed og omkostningseffektivitet har mange virksomheder omfavnet cloud-strategien. Dels public cloud-tjenester som Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure og Google Cloud Platform, hvor virksomheder kan udnytte services såsom virtuelle maskiner, databaser og applikationsudviklingsplatforme. Private cloud-infrastruktur er også udbredt, hvor virksomheder udnytter cloud-baserede ressourcer enten i et internt datacenter eller outsourcet til leverandør.
  • Netværksinfrastrukturen. En anden vigtig del af den moderne IT-infrastruktur er netværk. Denne omfatter både interne netværk, der forbinder virksomhedens forskellige afdelinger og kontorer, og eksterne netværk, der giver adgang til internettet og andre eksterne ressourcer. Netværkssikkerhed som firewall, intrusion detection systems (IDS) og virtual private networks (VPN) er afgørende for at beskytte netværket mod trusler og uautoriseret adgang.
  • For at imødekomme de moderne forretningskrav til avanceret dataindsamling og automatisering, integreres også nye teknologier som Internet of Things (IoT), kunstig intelligens (AI) og big data-analyse i IT-infrastrukturen.

Det er i denne sammenhæng vigtigt for IT-ansvarlige at have en helhedsforståelse for at ramme den afbalancerede tilgang mellem traditionelle og moderne løsninger for at sikre en effektiv og agil IT-infrastruktur og drift.

Den IT-ansvarliges udfordringer

Kompleksitet
Behovet for at tilpasse sig et usikkert marked, skiftende forretningsprioriteter og holde trin med den teknologiske udvikling er en typisk udfordring for IT-ansvarlige, men overhængende risiko for ineffektive processer, manglende konkurrencedygtighed og tabt værdi. Integration af forskellige systemer introducerer mere og mere kompleksitet, der kan hæmme effektiviteten og fleksibiliteten i virksomhedens IT-miljø. Derfor nævner 75% af IT-professionelle, at kompleksiteten i IT-miljøet negativt påvirker ROI for de konkrete IT-projekter*.

Cybersikkerhed
En anden bekymring for IT-ansvarlige i er datasikkerhed. 63% af danske virksomheder er mere bekymrede for cybertruslen sammenlignet med sidste år* og oplever et øget pres for at sikre databeskyttelsen. Med cybertrusler i konstant udvikling og strengere lovkrav til databeskyttelsen er det afgørende at have robuste sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte virksomhedens data og opretholde tilliden hos kunder og interessenter.

5D-modellen for din cloud-migration

Sentia har omfattende erfaring med private og public cloud-migrationer til AWS, Azure og Google. Sentia er anerkendt for design og implementering af cloud-strategier for organisationer af alle størrelser med en gennemtestet tilgang: 5D-modellen. Med dette framework (Discover, Define, Design, Develop and Deploy) etableres og implementeres den rette transformationsmodel. Her inkluderes alle aspekter: teknologi, mennesker og processer. Dertil gør vores unikke Landing Zone det nemt at gennemføre den standardiserede og automatiske omstrukturering af workloads. Vores Cloud Center of Excellence tilbyder governance af høj kvalitet til at understøtte IT-organisationens udfordringer med håndteringen.

Se mere om 5D Modellen

Effektive løsninger til modernisering af IT-infrastrukturen

En moderniseret IT-infrastruktur opkvalificerer virksomhedens evne til at reagere på nye muligheder i markedet, forbedre kundeoplevelsen og realisere effektiviseringstiltag. Investeringer i moderniseringsprojekter forbedrer virksomhedens konkurrenceevne og kan mærkes på virksomhedens resultater og vækst – projekter påvises med afkast op til 228%*. For at opbygge en moderne IT-infrastruktur er der flere løsninger, du kan overveje:

  • Cloud-teknologi spiller en afgørende rolle i moderniseringen af IT-infrastruktur, der baner vejen for udnyttelse af øget fleksibilitet, skalerbarhed og omkostningseffektivitet. Cloud-løsninger giver også mulighed for hurtigere implementering af nye teknologier og tjenester, hvilket øger virksomhedens samlede agilitet. Udnyt cloud-potentialet til at skabe en fleksibel, skalerbar og omkostningseffektiv infrastruktur. Migrering af passende applikationer og data til clouden kan øge effektiviteten og understøtte hurtigere innovation.
  • Automatisering og digitalisering af manuelle rutineopgaver som systemovervågning, fejlhåndtering og softwareopdateringer kan øge effektiviteten betydeligt. Procesautomatiseringen forbedrer virksomhedens produktivitet ved at frigøre tid og ressourcer, minimere menneskelige fejl og frigøre personale til mere strategiske initiativer.
  • Implementering af robuste sikkerhedsløsninger for at beskytte dine data er med til at sikre din efterlevelse af lovgivningen kontinuerligt og modner din organisation. Din investering i avancerede sikkerhedsløsninger, herunder kryptering, adgangskontrol og overvågning minimerer risikoen for dataangreb og lækager.

Som IT-ansvarlig står du overfor specifikke udfordringer ved modernisering af din IT-infrastruktur. Ved at fokusere på cloud-teknologi, automatisering og sikkerhed og holde dig ajour med nye løsninger, bliver du en nøglefigur i at understøtte virksomhedens succes. Vær åben overfor forandringer og udforsk nye teknologier, der kan levere på organisationens behov.

Lad os tale sammen om dine mål
Kontakt os