Business Insights

Vores eksperter løser dine IT-performanceproblemer

Troubleshooting

IT-miljøer bliver mere og mere komplekse. Det er derfor ikke nemt at lokalisere årsagen når nedbrud opstår. Hvis du tilmed arbejder med flere applikationer, forskellige leverandører og tilpassede løsninger er det særlig svært at finde frem til nøjagtigt hvor problemet ligger. Takket være en kombination af software og specialister, tilbyder Sentia dig hurtig analyse, domænefastlæggelse og en løsning på problemet.

Sentia metoden

Sentia-Benefits-Icons_Monitor performance

1. Indlende undersøgelse

Formålet med den indledende undersøgelse er at blive enig om den bedste tilgang til processen samt at få afstemt begge parters forventningerne. Undervejs afholdes interviews, termometre installeres i infrastrukturen og teknisk information samt tidligere studier katalogiseres. 

Herfra finder Sentia problemets omfang og formulerer problemstilling samt analysespørgsmål. Baseret på dette kan der besluttes hvilke konkrete værktøjer, der tilføjer værdi på et senere stadie. Den indledende undersøgelse resulterer i plantilgang, der med din godkendelse, anlægges som fundamentet for Troubleshoot. Et antal quick wins kan opnås i denne fase.

Sentia-Benefits-Icons_Filter your data-sets

2. Undersøgelse

Sentia foretager en objektiv undersøgelse af de udspecificerede performanceproblemer. Nogle af de basale handlinger involveret i dette er genskabelse af problemet og optegnelse af grundlæggende samt dybdegående målinger.

Dybdegående målinger er anvendelige for specifikke komponenter i IT-kæden såsom netværk, server, database eller arbejdsstation. Alle aktiviteter og findings deles med dig i form af en logbog, så du er informeret gennem hele processen omkring Troubleshoot's status og resultater.

Sentia-Benefits-Icons_Application Overview

3. Analyse

De tekniske og organisatoriske resultater fra den indledende undersøgelse undergår her en analyse. Med Sentias viden og Application Performance Management eksperter etablerer vi forbindelser mellem resultaterne. Slutmålet for analysen er at identificere blokader på grundlag af objektive målinger. Analysen kan også tydeliggøre, at der er behov for flere dybdegående undersøgelser hvis fx problemstillingen og analysespørgsmålene ikke er besvaret.

Sentia-Benefits-Icons_Centralise data governance

4. Anbefalinger

Omdannelse af den analyserede information til anbefalinger sker gennem en agil tilgang. Så snart den indledende information er tilgængelig deles de foreløbige resultater på ugentlig basis. Dette giver dig muligheden for at foretage midlertidige justeringer om nødvendigt. I den sidste fase af Troubleshoot modtager du en objektiv anbefaling, hvor du bliver præsenteret for mulige retninger, du kan tage for at løse problemet. Dette er samlet i en rapport, der indeholder processuelle og tekniske anbefalinger.

Sentia-Benefits-Icons_Make infrastructure cost-efficient

5. Opsummering

Sagt med få ord, vil vi under vores tilgang til fejlsøgningen:

 • Objektivisere den oplevede IT-performance for brugere.
 • Demonstrere hvad der forsager performanceproblemerne.
 • Levere brugbare anbefalinger til at forbedre performance.
 • Vise de opnåede performanceresultater objektivt fra et slutbrugerperspektiv.

Resultater

 • Cost Management Copy

  Reduceret MTTI/MTTR samt omkostninger

  Du behøver ikke specialiseret software eller mandetimer for at finde kerneårsagen til fejlen

 • Cloud Strategy Enablement

  Objektive indsigter

  Sentia kan vurdere problemet objektivt og fra et brugerperspektiv

 • Continuously Backup Your Busisness

  Øget produktivitet

  Hvert minut din slutbruger skal døje med utilgængelighed eller performanceproblemer koster og frustrerer

 • Adhere Regulation

  Konkret rådgivning

  Få indsigt i flaskehalse der forsager problemer, så du kan basere dine handlinger på viden

 • Comply Latest Finreg

  Omfattende rapportering

  Benyt vores omfattende rapporter som handlingsgrundlag

 • Always Transparant

  Agil tilgang

  Vi lever for at løse dine problemer og derfor deler vi indledende findings up front

Du har en vision. Vi hjælper dig med at realisere den.

Vil du vide mere om hvordan, du opnår applikationskontrol? Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller sales.dk@sentia.com