block-image

Performance testing

Forhindrer risikoen for skade før din lancering

Validér dine applikationer på forkant og undgå flere former for skade

Applikationer gennemgår forandringer og hurtige udgivelser bliver mere og mere vigtige. Opdateringer, nye funktioner, stigning i antal brugere eller en transition til et andet datacenter; alt dette skal foregå hurtigt og fejlfrit. Ved at teste dine applikationer med Yvalidate kan du en betydelig indsigt i din applikationsperformance forud for en modifikation eller lancering.

Sentia metoden

1. Definér testplan

Afhængigt af dine behov beslutter vi, hvilken type performance testing, der er den rette for dig. Dette kan variere fra stresstests til (løbende) loadtests og varighedstests. Sammen definerer vi det framework, hvori testen skal eksekveres, hvilket resulterer i opstartsdokumentation og en testplan. Disse dokumenter danner basis for eksekveringen af performancetesten. De beskriver bl.a. det anvendte planskema, hvordan og med hvilken belastning applikationen testes, evalueringskriterier og hvem, der er involveret i programmet.

Sentia-Benefits-Icons_A detailed --roadmap.png
Sentia-Benefits-Icons_Manage huge sums of data .png

2. Forbered teststruktur

Efter udformning af en testplan forberedes teststrukturen. Strukturen er sammensat af 3 komponenter: opbygning af testinfrastruktur hvorfra Sentia skaber belastning på applikationen, udvikling af test scripts hvorfra brugerhandlinger simuleres og opsætning af performanceovervågning til analyseformål.

3. Miljøtests

Sentia udfører adskillige miljøtests før eksekveringen af hovedtesten: 1) En test af forbindelsen til vurdering af hvor mange forbindelser applikationen kan håndtere pr. sekund; 2) en download test til vurdering af hvor høj båndbredde, der er tilgængelig for applikationen; 3) en login test til vurdering af antallet af brugere som applikationen kan klare. Med disse tests validerer vi applikationsmiljøet og sikrer, at det ikke afføder begrænsninger, der påvirker den reelle performancetest.

Sentia-Benefits-Icons_Make infrastructure cost-efficient.png
Sentia-Benefits-Icons_Application Overview.png

4. Hovedtest

Hovedtesten har til formål at validere testmålene. Under denne test bliver den aftalte belastning genereret og Sentia opsamler data omkring slutbruger responstid og fejl. Baseret på performanceovervågningen opsamles mål, som danner indsigt for hvordan den underlæggende infrastruktur reagerer på belastningen.

5. Analyse

Inden for et par timer efter hovedtesten kan vi konstantere hvorvidt testmålene er opnået. Vi leverer disse indledende resultater og konklusioner til dig. Sentias performancekonsulenter vil derefter begynde en dybdegående analyse hvori slutbruger respons korreleres med performanceovervågningen. Du modtager en rapport med detaljer (uanset om testmål blev opnået) over mulige flaskehalse i applikationer samt forslag til udbedring.

Sentia-Benefits-Icons_Monitor performance .png
Sentia-Benefits-Icons-04.png

6. Gen-test

En gen-test følger op på eksekveringen af den forudgående performancetest. I tilfælde at uændret funktionalitet kræver det ikke forberedelse af performancetesten for anden gang såsom udvikling af scripts eller opsætning af testinfrastrukturen. Gen-testen validerer påvirkningen af dine ændringer siden hovedtesten. 

Resultater

Adopt During Your Processes

Nedbragt time-to-market

  • Tilsikrer, at du kan imødekomme forretningskrav
Speed Up Innovation

Forøget produktivitet

  • Forbliv et skridt foran konkurrenterne med øget produktivitet
Seize Full Potential Cloud Economics

Store investeringer undgås

  • Incidents, der rammer produktionsmiljøet er dyrere end at løse dem før go-live
Challenging Work

Skade på brandet undgås

  • Reducér risici under lancering af nye applikationer
Making Data Understandable

Ensrettede miljøer

  • Simulér slutbruger handlinger i det reelle produktionsmiljø
DR Assessment

Omfattende analyse

  • Udnyt vores omfattende rapporter til at udføre målrettet handling
Lad os tale sammen om dine mål
Kontakt os