block-image

Troubleshooting

Hurtig lokalisering og udbedring

Vores eksperter løser dine IT-performance management udfordringer

IT-miljøer bliver mere og mere komplekse. Det er derfor ikke nemt at lokalisere årsagen når nedbrud opstår. Hvis du tilmed arbejder med flere applikationer, forskellige leverandører og tilpassede løsninger er det særlig svært at finde frem til nøjagtigt hvor problemet ligger. Takket være en kombination af software og specialister, tilbyder Sentia dig hurtig analyse, domænefastlæggelse og en løsning på problemet.

Sentia metoden

1. Indlende undersøgelse

Formålet med den indledende undersøgelse er at blive enig om den bedste tilgang til processen samt at få afstemt begge parters forventninger. Undervejs afholdes interviews, termometre installeres i infrastrukturen og teknisk information samt tidligere studier katalogiseres. 

Herfra finder Sentia problemets omfang og formulerer problemstilling samt analysespørgsmål. Baseret på dette kan der besluttes hvilke konkrete værktøjer, der tilføjer værdi på et senere stadie. Den indledende undersøgelse resulterer i plantilgang, der med din godkendelse, anlægges som fundamentet for Troubleshoot. Et antal quick wins kan opnås i denne fase.

Sentia-Benefits-Icons_Monitor performance .png
Sentia-Benefits-Icons_Application Overview.png

2. Undersøgelse

Sentia foretager en objektiv undersøgelse af de udspecificerede performanceproblemer. Nogle af de basale handlinger involveret i dette er genskabelse af problemet og optegnelse af grundlæggende samt dybdegående målinger.

Dybdegående målinger er anvendelige for specifikke komponenter i IT-kæden såsom netværk, server, database eller arbejdsstation. Alle aktiviteter og findings deles med dig i form af en logbog, så du er informeret gennem hele processen omkring Troubleshoot's status og resultater.

3. Analyse

De tekniske og organisatoriske resultater fra den indledende undersøgelse undergår her en analyse. Med Sentias viden og Application Performance Management eksperter etablerer vi forbindelser mellem resultaterne. Slutmålet for analysen er at identificere blokader på grundlag af objektive målinger. Analysen kan også tydeliggøre, at der er behov for flere dybdegående undersøgelser hvis fx problemstillingen og analysespørgsmålene ikke er besvaret.

Sentia-Benefits-Icons_Make infrastructure cost-efficient.png
Sentia-Benefits-Icons_Centralise data governance .png

4. Anbefalinger

Omdannelse af den analyserede information til anbefalinger sker gennem en agil tilgang. Så snart den indledende information er tilgængelig deles de foreløbige resultater på ugentlig basis. Dette giver dig muligheden for at foretage midlertidige justeringer om nødvendigt. I den sidste fase af Troubleshoot modtager du en objektiv anbefaling, hvor du bliver præsenteret for mulige retninger, du kan tage for at løse problemet. Dette er samlet i en rapport, der indeholder processuelle og tekniske anbefalinger.

5. Opsummering

Sagt med få ord, vil vi under vores tilgang til fejlsøgningen:

  • Objektivisere den oplevede IT-performance for brugere.
  • Demonstrere hvad der forsager performanceproblemerne.
  • Levere brugbare anbefalinger til at forbedre performance.
  • Vise de opnåede performanceresultater objektivt fra et slutbrugerperspektiv.

Sentia-Benefits-Icons_A detailed --roadmap.png

Resultater

Challenging Work

Reduceret MTTI/MTTR

  • samt omkostninger. Du behøver ikke specialiseret software eller mandetimer for at finde kerneårsagen til fejlen
Adopt During Your Processes

Øget produktivitet

  • Hvert minut din slutbruger skal døje med utilgængelighed eller performanceproblemer koster og frustrerer
Application Compliance Ready

Omfattende rapportering

  • Benyt vores omfattende rapporter som handlingsgrundlag
Drive Better Decision Making

Objektive indsigter

  • Sentia kan vurdere problemet objektivt og fra et brugerperspektiv
Adhere Regulation

Konkret rådgivning

  • Få indsigt i flaskehalse der forsager problemer, så du kan basere dine handlinger på viden
Agility Flexibility

Agil tilgang

  • Vi lever for at løse dine problemer og derfor deler vi indledende findings up front
Lad os tale sammen om dine mål
Kontakt os