Security & Compliance

Håndter kompleksitetog efterlev lovgivningen

Vi overvåger din forretning 24/7 med proaktive og reaktive målinger, der tilsikrer tilgængelighed samt at din forretning er kontinuerligt beskyttet imod interne og eksterne trusler.

Beskyt dine data med Sentia som din managed sikkerhedspartner

IT sikkerhed og compliance services er en del af vores DNA. Med en baggrund som managed security service provider er vores løsninger afstemt med branchespecifikke krav fra begyndelsen. Ingen organisation er for kompleks at håndtere og vi tilbyder omfattende forretningsløsninger for organisationer med høje sikkerhedskrav.

Overlad IT sikkerheden til os, så du kan fokusere på din forretning

I takt med at datalovgivningen strammes bliver det endnu vigtigere at sikre, at dine kritiske data administreres og beskyttes korrekt. Vi benytter flerlaget sikkerhed for at holde dine data sikre og i overensstemmelse med lovgivningen, så du trygt kan fokusere på at vise vejen.

Sentia-Benefits-Icons_Managed Applications

Efterlev lovgivningen

Sentias brede compliance services vil guide dig til efterlevelsen af organisationens krav.

Sentia-Benefits-Icons-40

Reagér på trusler

Vi identificerer mistænkelig adfærd og trusler gennem traffikanalyser i realtid, der sikrer øjeblikkelig handling hvis problemer skulle opstå.

Sentia-Benefits-Icons_Safeguard your data

Beskyt dine data

Vores managed databeskyttelsesløsning er designet til at hjælpe dig med at holde dine forretningskritiske data sikre.

Sentia-Benefits-Icons_Filter your data-sets

Monitorer performance

Hold øje med dit miljø gennem Sentias Security Incident & Event Management (SIEM) service med løbende aktivitetsovervågning og rapportering.

Certificeringer, der understøtter din forretning

I et marked med stigende lovkrav tager Sentia den kontinuerlige raffinering af løsninger meget alvorligt - særligt når det gælder vores kunders compliance. Vores sikkerhedsprogram har rødder i ISO 27001 certificeringen, men et antal øvrige certificeringer og revisionserklæringer forsikrer dig om at vi er meget opmærksomme på at dokumentere vores professionelle procedurer for behandling af personhenførbar data.

   

Garanteret forretningskontinuitet

I ethvert projekt arbejder vi ud fra et principsæt, der sikrer at alt forbliver på radaren. Vores principper guider os til at levere den bedste service i alle aspekter så du kan fokusere på forretningsudvikling i stedet for lovkrav og risiko.

Govern Identifikation og håndtering af sikkerhedsrisici 
Protect Implementering af sikkerhedskontroller og mål til risikominimering 
Detect Lokalisering og forståelse af sikkerhedshændelser 
Respond Reaktion, afværgelse og løsning af sikkerhedshændelser

Sentia Control Center

Sentia Control Center udgør vores dedikerede team, der forædler indsigt til kvalitet, optimeringer og automatisering baseret på data. Det er din kilde til indsigt, rapporter og dashboards til brug i incident analyser, så du kan effektivisere og forudsige samt forebygge hændelser.

Baseret på egenudviklet teknologi vil teamet administrere servicekvalitet og IT sikkerhed, der lader dig strømline dine forretning alt i mens du får ro til at fokusere på forretningsudvikling.

Hurtig eliminering af trusler

Kan du konsekvent imødekomme krav fra forretningen, brugere og lovgivningen? Sentias sikkerheds- og compliance services er centreret omkring tre serviceniveauer, der sikrer den bedste løsning for din forretning. Essentials er for dig, der har behov for de basale løsninger, Extended er for dig, i en organisation med høje sikkerhedskrav og Additional er ekstra tilføjelser.

Du har en vision. Vi hjælper dig med at realisere den.

Vil du vide mere om hvordan, du opnår applikationskontrol? Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller sales.dk@sentia.com