block-image

Security & Compliance

Håndter kompleksitet og efterlev lovgivningen

Beskyt dine data med Sentia som din managed IT-sikkerhedspartner

IT sikkerhed og compliance services er en del af vores DNA. Med en baggrund som managed security service provider er vores løsninger afstemt med branchespecifikke krav fra begyndelsen. Ingen organisation er for kompleks at håndtere og vi tilbyder omfattende forretningsløsninger for organisationer med høje sikkerhedskrav.

Certificeringer, der understøtter din forretning

I et marked med stigende lovkrav tager Sentia den kontinuerlige raffinering af løsninger meget alvorligt - særligt når det gælder vores kunders compliance. Vores sikkerhedsprogram har rødder i ISO 27001 certificeringen, men et antal øvrige certificeringer og revisionserklæringer forsikrer dig om at vi er meget opmærksomme på at dokumentere vores professionelle procedurer for behandling af personhenførbar data.

Seccerts4
GDPR Model New

Garanteret forretningskontinuitet

I ethvert projekt arbejder vi ud fra et principsæt, der sikrer at alt forbliver på radaren. Vores principper guider os til at levere den bedste service i alle aspekter så du kan fokusere på forretningsudvikling i stedet for lovkrav og risiko.

  • Govern - Identifikation og håndtering af sikkerhedsrisici
  • Protect - Implementering af sikkerhedskontroller og mål til risikominimering
  • Detect - Lokalisering og forståelse af sikkerhedshændelser
  • Respond - Reaktion, afværgelse og løsning af sikkerhedshændelser

Hurtig eliminering af trusler

Kan du konsekvent imødekomme krav fra forretningen, brugere og lovgivningen? Sentias sikkerheds- og compliance services er centreret omkring tre serviceniveauer, der sikrer den bedste løsning for din forretning. Essentials er for dig, der har behov for de basale løsninger, Extended er for dig, i en organisation med høje sikkerhedskrav og Additional er ekstra tilføjelser.

Securitycomp
Lad os tale sammen om dine mål
Kontakt os