block-image

Cloud Center of Excellence

Få det meste ud af dit cloud-miljø

Opnå kontrol med et Cloud Center of Excellence

Kompleksiteten af IT-miljøer stiger fortsat. En kombination af hybrid og distribuerede cloud-miljøer, IaaS, PaaS og SaaS, adskillige leverandører samt stærke interesser gør håndteringen udfordrende - men ikke desto mindre mere nødvendig. Samtidig stiger shadow IT i takt med at forretningen vokser. Gartner nævner at investeringer i bekæmpelsen af shadow IT kan overstige budgettet med 40%. Tiden er inde til central håndtering gennem Cloud Center of Excellence (CCoE). Vi står klar til at hjælpe dig gennem design og etableringen af et succesfuldt CCoE, så du kan få det meste ud af dit cloud-miljø og facilitere optimale forretningsprocesser.

Hvorfor overveje et CCoE?

Cloud computing er, sammenlignet med traditionelle modeller, enkel at adoptere. Men mens ikke-tekniske brugere kan købe cloud-services på kreditkort har du behov for at beskytte forretningen og promovere effektiv brug med den rette cloud governance. I takt med at cloud-forbruget stiger i en organisation, opstår der ofte udfordringer for IT-afdelingen i håndteringen såsom overnævnte shadow IT. I praksis rejser det konkrete governance-relaterede spørgsmål for IT-afdelinger såsom:

  • Hvordan udvikler og håndterer vi en tværorganisatorisk cloud-politik?
  • Hvordan håndterer vi sikkerhed samt regulatoriske og compliance risici?
  • Hvordan griber vi omkostningerne an?
  • Hvordan får vi som en organisation det mest mulige ud af cloud?

Disse ændringer er underbygget af det faktum at services ikke nødvendigvis er styrede af CIO'en. En stigende andel af organisationens IT-omkostninger falder i dag udenfor CIO'ens område, herunder en del, der går til cloud. 

Et centralt CCoE hjælper med at løse disse udfordringer: det fremsætter frameworket og rettesnorene inden for hvilke cloud-projekter kan udvikles og implementeres, understøttet af centralt organiserede strukturer, værktøjer og viden. Etableringen af et CCoE er derfor relevant for enhver organisation der starter ud på - eller allerede er aktive inden for - cloud computing.

‘Lead the way’ med Sentia

Implementeringen af CCoE er i dag stadig i den tidlige mainstream fase. Gartner forudser en stigning i global public cloud spend fra 33% 2020 til 45% i 2024 - det handler om at springe ombord i dag. Vores certificerede eksperter vil hjælpe dig designe, implementere og håndtere dit succesfulde CCoE på tværs af domænerne 'Governance', 'Brokerage' og 'Community'.

Sentia-Benefits-Icons_Centralise data governance .png

Governance

Governance er en kritisk funktion i CCoE'et og det rækker udover 'bare' at fastholde kontrol og håndtere omkostninger. Derfor er det vigtigt at sikre tværorganisatoriske politikker og målsætninger er plads. Vi hjælper dig med at udvikle og vedligeholde politikker, retningslinjer, rammer, teknisk strategi, centrale værktøjer og systemhåndtering.

Sentia-Benefits-Icons_Create new solutions.png

Brokerage

CCoE'et fungerer som en intern cloud servicemægler. Dette sikrer at CCoE'et implementere de rette mennesker og ressourcer til at understøtte dig i valget, integrationen og justeringen af cloud-løsninger. Vi rådgiver dig på områder som leverandørudvælgelse, arkitektur og sourcing.

Sentia-Benefits-Icons_Make infrastructure cost-efficient.png

Community

CCoE'et leder til etableringen af konsensus på området for cloud adoption og i foreningen af alle stakeholders. Derfor siker det tilstedeværelsen af vidensdeling, inkludering af de rette stakeholders og central information. Vi samarbejder med dig om at opnå dette. Tænk over faciliteringen af et "community of practice", tværorganisatorisk samarbejde, videns- og kodedeling, træning og forandringsledelse.

Sammen går vi forrest

Sentia har over 10 års erfaring med public cloud og har opbygget ekspertise blandt de førende cloududbydere (AWS, Azure & GCP). Gennem en struktureret tilgang og i samarbejde med dig, leverer vi de rette værktøjer, processer, træninger, best practices og sikrer dit succesfulde CCoE. I samspil med din viden af organisationen, forretningen og mål sørger vi for din optimering af samarbejdet med din cloud-udbyder på en sikker og omkostningseffektiv måde. 

Lad os tale sammen om dine mål
Kontakt os