BI-løsninger der
hjælper dig til at træffe de
rigtige beslutninger.

Forretningsindsigt
Forretningsindsigt

Transformér kompleks data til handlingsanvisende indsigter og anvend business intelligence til at forbedre dine processer for beslutningstagning.

Tag temperaturen på din forretning
Anvend den data din organisation genererer til at holde bedre øje med din forretning. Business intelligence giver dig indsigt i dine data, gør dem relevante på tværs af hele organisationen og skaber bedre forudsætninger for beslutningstagning.

Gør data mere delevenlig

Vores robuste løsninger omdanner alle dine data til resultater, der er forståelig for hele organisationen.

Træf bedre beslutninger

Benyt forretningsindsigter og foretag bedre beslutninger baseret på data fra din organisation og dens omgivelser. Stol ikke på mavefornemmelser.

Transformér kompleks data

Skab grundlag for handling ved at skabe troværdige, visuelle rapporter, der afdækker muligheder og forbedringsmuligheder.

Styrk compliance

Opdag potentielle trusler mod compliance og sikkerhed og få evnen til at forudsige hændelser før de sker.

Et godt fundament for beslutningstagning

Vores løsning for forretningsindsigt er baseret på Microsoft Azure SQL og Microsoft SQL Server og kan transformere data fra enhver lokation eller enhed til handlingsanvisende indsigter. Dette giver dig de bedste forudsætninger for at træffe gode og langsigtede valg ud fra den data, din organisation allerede genererer.

Innovationsindsigt

Følg innovationsprocesserne nøje med tydelige indsigter baseret på data. Få prognoser for fremtiden, som kan hjælpe dig til hurtigt at tilpasse din forretning, gøre jeres innovationsprocesser mere effektive og optimere performance.

Et samlet overblik over din forretnings tilstand

Få ét samlet overblik over din virksomheds forretningsgange, applikationsperformance og compliance. Vores løsning for forretningsindsigt samler al den information, du behøver for at tage din forretning til et nyt niveau.

En klar vision 
på vejen 
til succes

Som en Managed Service Provider (MSP) for førende cloud-udbydere som Microsoft Azure og AWS, designer, konstruerer og håndterer vi cloud-tjenester og leverer 24/7 drift og support, for at sikre at din forretning altid er på. 

Vi hjælper dig med at optimere din forretning i dag så du kan genopfinde din branche i morgen.

Design: Efter at have kortlagt dit it-miljø og dine forretningsbehov, anbefaler og designer vi de næste skridt til din digitale transformation.
Konstruktion : Med vores ekspertise inden for Azure, AWS og applikationsdrift, opsætter og migrerer vi infrastruktur, processer samt bygger og refaktorerer applikationer.
Håndtering: Vi tager ekstremt ejerskab med vores vores tjenester, som vi håndterer, monitorerer og yder dedikeret support på døgnet rundt. Vi sørger desuden for at du forbliver compliant.

Fremtiden er lys
når du selv kan
definere den

Benyt dig af vores konsulenter og start din rejse.
Kontakt dem her: +45 33 36 63 00 eller på salg@sentia.dk.

Kontakt