Ymonitor Platform

Overvåg og optimér din IT performance proaktivt.

De fire elementer

Ymonitor platformen leverer teknologi, processer og ekspertisen, der sætter organisationer i stand til at excellere inden for IT-driftsstyring (ITOM). Komponenterne leveres som en managed service af Sentia Control Center og on-site performance specialister. Afsættet for enhver implementering af Ymonitor platform er "Essentials" komponentet. Din IT-performance overvågningsrejse begynder med dette komponent og dets fire underelementer:

Funktioner

On-demand scalable infrastructure

Ingen restriktioner

Vi overvåger alle applikationer gennem alle forbindelser på alle lokationer og fra alle enheder.

Modernise traditional software

Dashboards

Ét single point of truth for alle IT- og frorretningslag på tværs af laptop, tablet og mobil.

Filter your data-sets

Data analyse

Se og genkend datatrends, opdag anomalier og korreler flere datakilder ved brug af API.

24 7 Support B

24/7 support

Få 24/7 support og kvalitetskontrol fra Sentia Control Center.

Get A Clear Overview Of The Performance

Intelligente alarmer

Få alarmer per mail og sms og foretag proaktiv handling før slutbrugerne påvirkes.

Adhere Regulation

Apdex

Indeksér din performancedata for at vurdere kvaliteten af dine IT-services.

Kort fortalt

Primære fordele

Med Ymonitor, kan du overvåge centrale applikationskæder og identificere fejl på tidlige stadier. Efter en tidsperiode kan du foretage trendanalyser og eksempelvis se effekten af en ny udgivelse, øget antal brugere og implementeringen af forbedringer i dit IT-miljø. Kunder ser samtidig ofte resultatet af en applikation performanceovervågning som et styreredskab til at få et objektivt billede af slutbrugeroplevelsen, men samtidig at forkorte løsningstiden og forhindre incidents.

Hvordan virker det?

For objektivt at kunne analysere performance for din applikation foretager vi målinger fra slutbrugerperspektiv. Målepunkter er lokaliseret på relevante steder, som benyttes til at måle de forskellige handlinger. Eksempelvis er åbninger af en applikation eller bestilling af et produkt områder, der løbende simuleres og måles. Resultatet af målingerne visualiseres i et personaliseret dashboard. Hvis performance forringes eller en applikationen er utilgængelig vises dette med det samme på dit dashboard og du modtager en alarm.

Få en fremtidssikret forretning. Digitalisering skaber dine konkurrencefordele.

Kontakt os via formularen,
+45 33 36 63 00 eller info@sentia.dk