block-image

Business Process Monitoring

Meet de verschillende onderliggende applicaties

Meet de performance bedrijfsprocessen met Business Process Monitoring

Meet de performance van jouw bedrijfsprocessen. Met Business Process Monitoring kijk je naar de verschillende onderliggende applicaties van jouw bedrijfsproces.

Hoe maak ik verstoringen in het bedrijfsproces geautomatiseerd en centraal inzichtelijk? Er is een verstoring geweest op een IT systeem, wat was de impact op mijn kritische bedrijfsproces? Afgelopen maand is de IT capaciteit met 10 procent verhoogd, zijn er nieuwe bottlenecks in het proces ontstaan? Welke items hebben het bedrijfsproces niet goed doorlopen na een verstoring? Business Process Monitoring geeft antwoord op deze vragen.

Data uit meerdere bronnen

Met business activity monitoring, of business process monitoring, worden brongegevens uit een of meerdere IT systemen gehaald en geïndexeerd. Dit maakt het mogelijk om snel grote hoeveelheden data te koppelen aan één centrale locatie. De gegevens uit de verschillende systemen vormen tezamen een beeld van de items die door het kritische bedrijfsproces lopen. Door het definiëren van de juiste zoekopdrachten, kan een overzicht worden gegenereerd van bijvoorbeeld de status van een specifiek order. Deze wordt vervolgens door middel van Key Performance Indicators (KPI’s) in een dashboard weergegeven. Op basis van historische gegevens kunnen ook voorspellingen worden gedaan over het verwachte volume binnen het bedrijfsproces.


De complete keten in beeld

Op bedrijfsniveau betekent Business Process Monitoring meer grip en controle over zowel het bedrijfsproces als het IT-landschap. Daarnaast kunnen mogelijke haperingen in het proces vroegtijdig worden gesignaleerd. Een klant bestelt bijvoorbeeld een product, maar de order komt nooit in het magazijn aan en er wordt geen opvolging meer aan gegeven. Normaal gesproken komt men er pas achter wanneer de klant klaagt. Nu wordt in een dashboard direct getoond wanneer een order ergens blijft hangen. Voor IT blijft het belangrijk om te controleren of alle applicaties beschikbaar zijn en adequaat presteren. Door te kijken naar de gehele procesketen is het ook mogelijk om te beoordelen hoe bepaalde systeemverbindingen functioneren.

Kortom, met business process monitoring:

  • Monitor je de huidige status van bedrijfsprocessen

  • Kun je trends opsporen en voorspellingen doen

  • Ben je in staat proactief Quality Ensurance en IT beheer te voeren

  • Verkort je de resolutietijden door snelle domeinisolatie van fouten

  • Ontstaat waardevolle informatie t.b.v. procesoptimalisatie

  • Krijg je inzicht in de volumes binnen bedrijfsprocessen

  • Genereer je een objectief verslag over de bijdrage van IT aan de bedrijfsresultaten.

Sparren over jouw doelstellingen?
Neem contact op!