block-image

Cloud Migratie

Een veelzijdig proces met impact op de organisatie, technologie en het personeel.

Cloud migratie: de 4 bekendste strategieën voor een succesvolle transitie naar de cloud


In alle sectoren kiezen steeds meer organisaties ervoor om hun dataopslag naar de cloud te migreren. Het belang hiervan werd nog eens extra benadrukt door de coronapandemie. Veel organisaties moesten een antwoord vinden op de toenemende hoeveelheid dataverkeer van externe werknemers. Dat leidde tot een trend in cloud migratie en brede implementatie van een cloud-based infrastructuur. Wat zijn de meestgebruikte strategieën voor een cloud migratie?

 

Toekomstbestendige werkomgeving met cloud migratie

Cloud migratie is vandaag de dag een veelbesproken onderwerp van discussie. Het migreren van de cloud betreft de overdracht van de IT-infrastructuur in organisaties van privéservers en interne datacenterfaciliteiten naar een cloudarchitectuur. Het omvat een proces waarbij digitale services, databases, IT-middelen en applicaties van het bedrijf naar de cloud worden gemigreerd. Meestal wordt het uitgevoerd op een cloudinfrastructuur die wordt geleverd door cloudserviceproviders zoals AWS, Google Cloud of Azure.

Sinds hybride werken door de coronapandemie de nieuwe norm is geworden, zijn veel organisaties in sneltempo overgegaan tot cloudmigratie. De voordelen zijn evident: het is flexibel en makkelijk schaalbaar, brengt de IT meer kosteneffectiviteit en verbetert de ervaring van de eindgebruiker (ook op afstand) door geavanceerde technologieën toe te passen.

 

Geen standaard migratieplan

Succesvolle transitie naar de cloud vereist een weloverwogen strategie voor de cloudmigratie. De weg naar de cloud is voor elke organisatie namelijk anders omdat er geen standaard migratieplan toepasbaar is. Elke dataset en applicatie kan een andere aanpak van cloudmigratie behoeven. Organisaties moeten dus allereerst hun doelen analyseren en bepalen wat bij hen past. De bekendste migratiestrategieën omvatten één van de volgende vier benaderingen:

 1. Rehosting
  Rehosting is een geschikte optie voor organisaties die een minimale impact op de dagelijkse bedrijfsvoering willen. Het betreft simpelweg het migreren van on-premise bedrijfsapplicaties naar een cloudoplossing. Hoewel dit de snelste migratiestrategie is, kan het achteraf tot inefficiëntie en kostbaarheid leiden vanwege post-rehosting problemen. Denk hierbij aan slechte configuratie en geen schaalbare legacy.

 2. Repurchasing
  Met repurchasing kies je ervoor om alle bedrijfsapplicaties naar een Software-as-a-Service (SaaS)-platform te verplaatsen, zonder systemen daadwerkelijk te verhuizen. Het geeft toegang tot een groot assortiment aan cloudoplossingen, maar als organisatie verlies je wel je datasoevereiniteit.

 3. Replatforming
  Replatforming is als rehosting, maar omvat ook het wijzigen en bijwerken van specifieke componenten van een applicatie. Hierdoor kan de applicatie optimaal in de cloud functioneren. Het creëert cloudfuncties zoals schaalbaarheid en een betere gebruikerservaring, maar kan ook leiden tot onoverzichtelijkheid in het integratieproces.

 4. Refactoring
  Refactoring houdt in dat je de huidige bedrijfsapplicaties volledig opnieuw opbouwt en omzet naar een cloudtechnologie. Refactoring biedt de meest toekomstbestendige en flexibele oplossing, maar is wel een duur en tijdrovend proces en kan zorgen voor vendor lock-in.

 

Het migratieproces: zicht houden op alle aspecten

Naast de migratiestrategie, spelen ook andere factoren een rol in de cloudmigratie. Een cloudmigratie brengt veel veranderingen met zich mee, zoals nieuwe systemen, processen en zelfs leiderschap. Het is dan ook van belang om ervoor te zorgen dat een deskundig team van cloudexperts het personeel op de juiste wijze kan ondersteunen.

Daarnaast spelen de financiën een grote rol in het migratieproces. Migratiestrategieën kunnen enorm in kosten verschillen dus effectieve beheersing van de projectuitgaven is essentieel. Om het volledige proces in goede banen te leiden, is een strikte end-to-end planning nodig. Alle aspecten van de cloudmigratie dienen hierin te worden meegenomen.

 

Succesvolle cloud migratie

Cloud migratie is dus een veelzijdig proces dat impact heeft op zowel de organisatie, de technologie als het personeel. Hoewel het uitdagingen met zich meebrengt, zijn die uitdagingen niet onoverkomelijk. De oplossing ligt in het herkennen van potentiele risico’s en de juiste kennis in huis hebben om deze aan te pakken. Met een gedegen strategie en deskundige begeleiding is elk bedrijf in staat tot een succesvolle cloudmigratie.

Heeft jouw organisatie behoefte aan cloud consultancy? Sentia voorziet in maatwerk cloudoplossingen met een uniek 5D-model voor een soepele digitale transformatie.

Sparren over jouw doelstellingen?
Neem contact op!