block-image

MSP monitoring

Behoud de regie

MSP monitoring voor een betere IT performance

Organisaties besluiten steeds vaker tot het uitbesteden van (delen) van hun IT-organisatie aan Managed Service Providers (MSP’s). Kostenbesparing, ontzorgen en hogere kwaliteit zijn daarbij vaak de motieven. De dienstverlening door MSP’s wordt vaak gecontroleerd met behulp van vooraf afgesproken Service Level Agreements (SLA’s). Tegenwoordig stellen klanten echter meer eisen aan een MSP dan alleen een SLA: toegevoegde waarde, proactiviteit en het helpen voorkomen van incidenten worden steeds vaker gevraagd. Het simpelweg oplossen van ingeschoten tickets wordt niet langer als voldoende ervaren. Om hierin tegemoet te komen kiezen steeds meer MSP’s en hun klanten voor MSP monitoring.

MSP monitoring en regievoering

Ondanks het uitbesteden van een belangrijk deel van hun IT, willen klanten wel graag de regie houden, zeker als sprake is van meerdere partners in het outsourcing traject. Wie is verantwoordelijk voor welk deel in de keten van de IT- performance en dus voor de uiteindelijke eindgebruikersbeleving? Waar moet ik zijn om een terugval in de performance te adresseren en wie gaat zorgen voor de oplossing? Is het mijn werkplekleverancier, mijn cloudpartner of toch de datacenterspecialist? MSP monitoring geeft de klant de mogelijkheid te bepalen waar issues zijn ontstaan of mogelijk zelfs gaan ontstaan. Hierdoor wordt het voorkomen van IT-incidenten een samenspel van MSP en klant en dragen ze gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de IT-organisatie en de bijbehorende eindgebruikersbeleving.

Structureel grip door MSP monitoring

Door het voeren van regie over de MSP en het realiseren van de bijbehorende transparantie, wordt een structurele verbetering aangebracht op het gebied van performance, beschikbaarheid en eindgebruikersbeleving. Het ad hoc inzetten van beperkte resources om brandjes te blussen in plaats van structureel innoveren en verbeteren, behoort hiermee al snel tot het verleden. Hiermee ontstaat ruimte om de bedrijfsprocessen te ondersteunen op een manier die door “de business” wordt gewenst en geëist. MSP monitoring draagt zo bij aan het sneller en beter realiseren van jouw ondernemingsdoelstellingen.

Om deze situatie te bereiken, is er een groot scala aan MSP monitoring tools in de markt voorhanden. De specialisten van Sentia helpen jou graag de juiste mix van tooling en services te bepalen op basis van jouw specifieke situatie en de daarbij horende wensen en eisen binnen jouw organisatie.

Sparren over jouw doelstellingen?
Neem contact op!