block-image

Performance testing

Voorkom schade door uw applicaties vooraf te valideren

Performance testing

Applicaties zijn aan verandering onderhevig en snellere releases worden steeds belangrijker. Updates, nieuwe functionaliteiten, een toename van het aantal gebruikers of een overgang naar een ander datacenter: het moet snel en foutloos gebeuren. Door uw applicatie te testen met onze performance testing oplossing Yvalidate, weet u al voor de aanpassing of livegang of uw applicatie naar wens presteert.

De Sentia methode

Sentia-Benefits-Icons_Remove expensive infrastructure.png

1. Testplan opstellen

Afhankelijk van uw behoeften, bepalen we welk type test het meest geschikt is. Dit kan variëren van stresstesten, (continue) loadtesten, of duurtesten. Samen met u bepalen we de kaders waarbinnen de test wordt uitgevoerd, resulterend in een intake document en een testplan. Deze documenten vormen de basis van de uit te voeren performancetest. Er staat onder andere in beschreven welke planning we hanteren, hoe en met welke belasting de applicatie getest wordt, de te toetsen requirements en wie er bij het traject betrokken zijn.

2. Teststructuur voorbereiden

Nadat het testplan is gedefinieerd, wordt de teststructuur voorbereid. De testopbouw bestaat uit drie onderdelen: het opbouwen van de testinfrastructuur waar vandaan Sentia belasting genereert op de applicatie; het ontwikkelen van de testscripts waarmee de gebruikershandelingen worden gesimuleerd; en het inrichten van performance monitoring ten behoeve van de analyse.

Sentia-Benefits-Icons_Application Overview.png
Sentia-Benefits-Icons_Modernise traditional software.png

3. Omgevingstests

Sentia voert een aantal omgevingstesten uit alvorens de hoofdtest uit te voeren: 1) een connectietest ter bepaling hoeveel connecties de applicatie per seconde aankan; 2) een downloadtest om te bepalen hoeveel bandbreedte voor de applicatie beschikbaar is; en 3) een logintest om te bepalen hoeveel ingelogde gebruikers de applicatie kan afhandelen. Met deze testen valideren we of de applicatieomgeving geen beperkingen oplevert die invloed hebben op het testresultaat.

4. Hoofdtest

De hoofdtest is bedoeld om de testdoelen te valideren. Tijdens deze test wordt de vooraf overeengekomen belasting gegenereerd en verzamelt Sentia gegevens over de eindgebruikersrespons, zoals responstijden en errors. Ook worden vanuit de ingerichte performance monitoring de metrieken verzameld die inzicht geven in hoe de onderliggende infrastructuur reageert op de gegenereerde belasting.

Sentia-Benefits-Icons-23.png
Sentia-Benefits-Icons_Filter your data-sets .png

5. Analyse

Binnen enkele uren na de hoofdtest kunnen we aangeven of de testdoelen behaald zijn of niet. Hiervoor leveren we direct eerste resultaten en conclusies aan. De performance consultant van Sentia gaat vervolgens aan de slag met een diepgaandere analyse waarbij de eindgebruikersrespons gecorreleerd wordt aan performance monitoring. U ontvangt een rapport waarin, naast het wel of niet behalen van de testdoelen, ook naar voren komt waar de knelpunten in de applicatie liggen en eventuele verbetervoorstellen daarvoor.

6. Hertesten

Met de hertest wordt de performancetest opnieuw uitgevoerd. Bij onveranderde functionaliteit is geen inzet nodig voor het opnieuw voorbereiden van de performancetest, zoals het ontwikkelen van scripts en het opbouwen van de testinfrastructuur. De hertest is bedoeld om te valideren wat de impact is van veranderingen die u naar aanleiding van de hoofdtest heeft doorgevoerd.

Sentia-Benefits-Icons_Continuous management 24-7.png

Resultaten

Snellere time-to-market

  • Zorg dat jij aan de business vereisten kunt voldoen

Verhoogde productiviteit

  • Blijf uw concurrenten voor door hogere medewerkersproductiviteit

Uitgebreide analyse

  • Gebruik onze uitgebreide rapportages om specifieke actie te ondernemen.

Gelijke omgevingen

  • Simuleer gebruikersacties zoals ze plaatsvinden in de daadwerkelijke productieomgeving

Voorkom imagoschade

  • Verminder de risico’s van een livegang of nieuwe applicaties

Voorkom hoge investeringen

  • Incidenten kosten in productie meer dan het vooraf valideren en oplossen
Sparren over jouw doelstellingen?
Neem contact op!