block-image

Troubleshooting

Laat onze experts uw problemen structureel oplossen

Troubleshooting: Laat onze experts jouw IT problemen structureel managen en oplossen

IT-omgevingen worden steeds complexer. Bij verstoringen is het dan ook niet eenvoudig om de oorzaak te achterhalen. Zeker wanneer u te maken heeft met meerdere applicaties, diverse leveranciers en maatwerk-oplossingen is het lastig te bepalen waar de oorsprong van het probleem precies ligt. Door de inzet van slimme software en gespecialiseerde mensen kan Sentia uw probleem troubleshooten en u een snelle analyse, domeinbepaling en oplossingsrichting bieden.

De Sentia methode

Sentia-Benefits-Icons_Monitor performance .png

1. Vooronderzoek

Het doel van het vooronderzoek is om te komen tot een passende aanpak en de wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Gedurende het vooronderzoek worden interviews afgenomen, eventuele thermometers in de infrastructuur geplaatst en technische informatie en eerdere onderzoeken geĆÆnventariseerd.

Hieruit vormt Sentia een objectief beeld van de problematiek en kunnen afgebakende probleemstellingen en onderzoeksvragen worden geformuleerd. Op basis hiervan is ook te bepalen welke specifieke tools in een later stadium van toegevoegde waarde zijn. Het resultaat van het vooronderzoek is een Plan van Aanpak welke na goedkeuring gebruikt wordt als de basis van de Troubleshoot. Eventueel worden tijdens het vooronderzoek al een aantal Quick Wins gerealiseerd.

2. Onderzoek

Tijdens het daadwerkelijke onderzoek voert Sentia objectief onderzoek uit naar de gespecificeerde prestatieproblemen. Een aantal acties die daarvoor worden uitgevoerd zijn het reproduceren van het probleem, het opstellen van baseline metingen en diepgaande metingen. De diepgaande metingen worden toegepast op specifieke componenten binnen de IT keten zoals het netwerk, server, database of werkstation. Alle werkzaamheden en bevindingen worden richting u gecommuniceerd in de vorm van een logboek, zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de voortgang en resultaten van de Troubleshoot.

Sentia-Benefits-Icons_Filter your data-sets .png
Sentia-Benefits-Icons_Application Overview.png

3. Analyse

De technische en organisatorische bevindingen van het (voor)onderzoek worden grondig geanalyseerd. Met onze kennis en ervaring op het gebied van Applicatie Performance Management kunnen we bevindingen aan elkaar koppelen en knelpunten identificeren.

4. Aanbevelingen

De omzetting van de geanalyseerde informatie naar aanbevelingen vind plaats middels een Agile aanpak. Zodra de eerste informatie beschikbaar is zullen de tussentijdse bevindingen op wekelijkse basis worden gedeeld, wat de mogelijkheid bied om eventuele aanpassingen tussentijds door te voeren. Als laatste fase van de Troubleshoot ontvangt u een objectief advies waarbij u de oplossingsrichtingen krijgt toegereikt die de beschreven problematiek aanpakken. Dit alles komt tot uiting in een adviesrapport met zowel procesmatige als technische aanbevelingen.

Sentia-Benefits-Icons_Centralise data governance .png
Sentia-Benefits-Icons_Make infrastructure cost-efficient.png

5. In het kort

In onze troubleshoot aanpak zullen we:

 • De IT-performance die eindgebruikers ervaren objectiveren;
 • Onafhankelijk demonstreren wat de performance problemen veroorzaakt;
 • Bruikbare aanbevelingen doen ter verbetering van de performance;
 • De performance-winst objectief aantonen vanuit een eindgebruikersperspectief.

Resultaten

 • Cost Management Copy

  Kortere oplostijden dus lagere kosten

  Je hebt geen gespecialiseerde software nodig en hoeft geen eigen manuren inzetten om de oorzaak te vinden.

 • Cloud Strategy Enablement

  Onafhankelijke inzichten

  Sentia is geen stakeholder binnen uw IT-keten en kan daardoor het probleem onafhankelijk bekijken.

 • Continuously Backup Your Busisness

  Meer productiviteit

  Elke minuut die jouw eindgebruikers te maken hebben met onbeschikbaarheid of performance problemen kost geld en veroorzaakt frustratie

 • Adhere Regulation

  Concreet advies

  Krijg inzicht in de knelpunten die problemen veroorzaken zodat je gericht actie kunt ondernemen

 • Comply Latest Finreg

  Uitgebreide rapportage

  Gebruik onze uitgebreide rapportages om gerichte actie te ondernemen

 • Always Transparant

  Agile aanpak

  Wij zijn er om jouw IT-problemen op te lossen. Tussentijdse bevindingen zullen we direct delen

Sparren over jouw doelstellingen?
Neem contact op!