block-image

Sentia’s 5D aanpak

Gevalideerde digital transformation

Een bewezen aanpak van jouw cloud journey

Organisaties stappen op grote schaal over naar de cloud. Ze transformeren niet alleen enkele applicaties, maar migreren hun hele applicatielandschap naar de cloud. Dit zijn complexe projecten die vragen om een doordachte en gestructureerde aanpak op het gebied van technologie, mensen en middelen.

Bij Sentia hebben we veel ervaring met cloudmigraties naar de (public) cloud, voor zowel AWS, Azure als Google. We hebben klanten als Stedin, Allshare en Objectif Lune geholpen bij het ontwerpen en implementeren van hun cloud strategieën, op basis van onze bewezen aanpak: het 5D-model.

Met deze aanpak kunnen we voor elke applicatie in elke lifecycle fase de juiste transformatiestrategie kiezen. Het model bestaat uit vijf fasen: Discover, Define, Design, Develop & Deploy.

Stap voor stap aanpak

Discover No Title

Discover

Wanneer een applicatie wordt aangewezen voor een migratie naar de hybride, private of public cloud, beginnen we met het ontdekken van de huidige staat. Samen brengen we in kaart wat het gewenste resultaat is, waarbij we ons concentreren op de businessdoelstellingen. Vervolgens gaan we dieper in op de huidige workloads voor de implementatie en configuratie.

Define

Bij het definiëren van de doelstatus bepaalt Sentia in nauwe samenwerking met jouw stakeholders stap voor stap wat het gat is tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Hierna controleren we continu of het aansluit op de eisen vanuit de business en vanuit security en compliance. De gevonden 'gaps' worden bekeken in de context van de gewenste uitkomst.

Define No Title
Design No Title

Design

In deze fase leveren we een overkoepelend ontwerp voor jouw cloudinfrastructuur. Het ontwerp is volledig in overeenstemming met de vereisten vanuit de business, security en compliance. Het geeft uitleg over de vereiste werkzaamheden met bijbehorende planning, een definitie van het doelbedrijfsmodel en een op maat gemaakte business case.

Develop

Onze architecten starten met de ontwikkeling van processen en tools: op maat gemaakte CI/CD-pipelines, templates voor infrastructure-as-code, het platform zelf (inclusief landingszones), en indien nodig aanpassingen of (vernieuwde) ontwerpen voor jouw applicaties. Hiermee leggen ze de operationele basis voor jouw Service Level Targets.

Develop No Title
Deploy No Title

Deploy

Nu begint de eigenlijke transformatie! In dit stadium worden de items die we hebben ontwikkeld ook daadwerkelijk uitgerold – met behulp van uitgebreide tests, infrastructure-as-code en diepgaande verificatie van het gewenste resultaat.

De volgende stap: managed services

Als de applicatie eenmaal draait in de (hybride) cloud, is het tijd voor de volgende stap. Een digitale transformatie of cloud journey is immers een continu proces. Daarom gebruikt Sentia dezelfde 5D-aanpak om het IT-landschap voortdurend te verbeteren en applicaties één voor één te optimaliseren. Bij het uitvoeren van de digitale transformatie zorgt modern applicatiebeheer ervoor dat operationele uitdagingen parallel worden geautomatiseerd.

Wij zullen:

Sentia-Benefits-Icons-40.png

Incidenten te voorkomen en de stabiliteit en performance onder controle houden met onze diensten voor Digital Experience Monitoring

Sentia-Benefits-Icons-04.png

Een geautomatiseerde incidentrespons en self-service onderhoud te implementeren

Sentia-Benefits-Icons_Improve your performance.png

Te innoveren en automatiseren door je ervoor zorgen dat je daar de tijd, middelen en mogelijkheid voor hebt

Zullen we starten?

Door gebruik te maken van een Agile-aanpak in combinatie met een korte Sprint-cadans, heb je nog steeds de controle over wat er gebeurt. Onze delivery teams bestaan uit verschillende expert profielen, zoals: Agile coaches, cloud architecten, software engineers, technische cloud consultants, cloud engineers en technische applicatie engineers.

Iedere migratie naar de cloud begint met het ontdekken van de huidige status van de applicaties en het definiëren van de gewenste status. Laat ons jouw applicatielandschap – vrijblijvend – te beoordelen!

Sparren over jouw doelstellingen?
Neem contact op!