block-image

Performance Monitoring

Krijg inzichten

Houd grip op de kwaliteit van IT met Performance Monitoring

Onze stijgende afhankelijkheid van IT maakt dat de performance van IT ook steeds belangrijker wordt. Wanneer IT niet goed presteert of zelfs onbeschikbaar is, heeft dit direct impact op de organisatie, haar processen en de gebruikerstevredenheid. Om grip te krijgen - en te houden - op de kwaliteit van je IT, biedt Performance Monitoring de oplossing.

De uitdagingen

Vele leveranciers, DevOps teams, snellere releases, nieuwe technologieën, een Agile werkwijze en groeiende verwachtingen van eindgebruikers maken dat het managen van een complexe IT landschap ook steeds complexer wordt. Veel onderdelen van het IT landschap worden tegenwoordig geoutsourcet, maar de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van IT ligt nog steeds bij de CIO zelf. Er is behoefte aan inzicht in wat er gebeurt, wie daar verantwoordelijk voor is en hoe dat geoptimaliseerd kan worden. De impact van verstoringen, of zelfs downtime, is vaak groot en wordt gevoeld door de hele organisatie. Of dit nu op het gebied van imagoschade, financiële impact of gebruikerstevredenheid is. Gelukkig is er monitoring. Toch?

 

Van techniek naar ervaringen

Traditionele IT monitoring kijkt naar het functioneren van bijvoorbeeld CPU, infrastructuur componenten of server metrieken en is daarmee goed in staat inzicht te verschaffen in de prestaties van het technische aspect van IT. Wat Sentia in de praktijk echter vaak ziet is dat – ondanks de inzet van technische monitoring – de ervaring van de eindgebruiker onvoldoende scoort. Organisaties tasten in het duister naar de oorzaak, want 'de applicatie functioneert toch?'.

Een eindgebruiker maakt echter geen gebruik van dat ene infrastructuur component, maar juist van een hele keten van IT-onderdelen waarin diverse afhankelijkheden zijn. Met IT Performance Monitoring bekijken we de kwaliteit van IT vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Ofwel: door de acties van een eindgebruiker na te bootsen en/of live te volgen, wordt inzichtelijk hoe de keten als geheel presteert. Is de keten beschikbaar voor de eindgebruiker? En wat ervaart deze eindgebruiker precies? Hoe snel gaat het inloggen en het navigeren binnen de applicatie? Ofwel: welk resultaat leveren alle ketenonderdelen samen?

 

Performance monitoring voor domeinbepaling

De inzet van app performance monitoring biedt een effectief stuurmiddel voor de IT-afdeling richting zowel de business als leveranciers. In de IT-keten is sprake van meerdere leveranciers die ieder verantwoordelijk zijn voor een specifiek onderdeel. Wanneer sprake is van een verstoring ontstaat al snel een onderlinge ‘blame game’: alle leveranciers zeggen volgens de SLA te leveren en geen problemen in hun domein te hebben. Performance monitoring vanuit een eindgebruikersperspectief levert inzichten in de verschillende acties binnen de keten, en kan daarmee bijdragen aan snelle domeinbepaling. Bijvoorbeeld: lukt het inloggen in een applicatie wel, maar het zoeken en opslaan niet? Dan is het verstandig eerst bij de database te zoeken naar een mogelijke verstoring.

 

Proactieve optimalisatie voor de business

De inzet van IT performance monitoring helpt niet alleen bij het adequaat reageren op verstoringen. IT kan juist proactief bijdragen aan organisatiedoelstellingen door de onderliggende IT-systemen te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan een hogere webshopconversie door een snel systeem, of effectievere medewerkers door optimaal presterende digitale werkplekken. In alle gevallen is het belangrijk dat gemeten wordt vanuit het perspectief van een eindgebruiker en dat de gehele keten, inclusief variabelen, in kaart is gebracht. Om downtime te voorkomen, gebruikers tevreden te houden en positieve business impact te maken is performance monitoring dan ook onmisbaar.

Sparren over jouw doelstellingen?
Neem contact op!