SHAREPOINT MONITORING VOOR PROACTIEF IT BEHEER

Steeds vaker vormt Sharepoint een centraal onderdeel van bedrijfsprocessen, waaraan diverse kritische applicaties gekoppeld zijn. Een goede IT performance is daarom van groot belang. Met Sharepoint monitoring wordt het mogelijk om proactief uw IT te managen en grip te houden op de eindgebruikerservaring.

Sharepoint als basis? Dan is performance key!

Steeds meer organisaties hebben Sharepoint geïmplementeerd als hart van hun bedrijfsprocessen. Centraal documentbeheer, intranet, ERP-systemen, project managementsytemen; steeds vaker is Sharepoint de centrale omgeving waar bovengenoemde applicaties hun informatie ophalen en opslaan. In de praktijk betekent dit dat Sharepoint onderdeel is van bedrijfskritische processen. Wanneer onderdelen van het proces traag zijn of zelfs onbeschikbaar, heeft dit direct impact op effectiviteit en het imago van de organisatie. Het is dan ook van groot belang dat Sharepoint niet de bottleneck wordt binnen dergelijke processen. De omgeving moet altijd beschikbaar zijn en snel functioneren. Om grip te houden op de performance is Sharepoint monitoring onmisbaar.

SHAREPOINT PERFORMANCE MONITORING

Als we spreken over Sharepoint monitoring, hebben we het over Sharepoint in de context van de rest van de keten. Sentia monitort vanuit een eindgebruikersperspectief. Dit betekent dat eindgebruikershandelingen continu gesimuleerd of realtime gevolgd worden, om te controleren óf en hoe de omgeving presteert, precies zoals een echte gebruiker dat ook zou ervaren. Een eindgebruiker maakt immers gebruik van Sharepoint binnen de rest van de IT-omgeving, inclusief het netwerk en aanverwante applicaties. Op basis van de metingen kan proactief geacteerd worden. Bijvoorbeeld: wanneer de monitoring traagheid signaleert bij het uitvoeren van een zoekopdracht binnen Sharepoint, dan kan de beheerder direct op zoek naar de mogelijke oorzaak, nog voordat eindgebruikers daadwerkelijk impact ervaren. Ligt het aan de onderliggende database? Het netwerk, of Sharepoint zelf? Sharepoint performance monitoring is mogelijk voor zowel de server variant als voor de onlineomgeving. Sentia monitort continu, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Beschikbaarheid, performance maar ook benchmarking zijn standaard onderdeel van de dienst Sharepoint monitoring. Omdat Sharepoint een onderdeel is van het totale IT-landschap, zorgt onze dienst ervoor dat alle aspecten van uw IT-landschap meegenomen worden. Zo weet u snel of andere groepen gebruikers, andere locaties of andere delen van de organisatie dezelfde digitale ervaring hebben. In geval van verstoringen kan direct snelle domeinbepaling plaats vinden: op basis van de handeling, de locatie en de aanpalende systemen bent u snel in staat te bepalen waar de eventuele vertraging, onbeschikbaarheid of degradatie vandaan komt. Oplostijden worden dus aanzienlijk verkort waardoor de continuïteit van de bedrijfsprocessen geoptimaliseerd wordt. Door de mogelijkheid tot benchmarking bent u teven in staat te bepalen of dit probleem alleen bij uw organisatie speelt of dat ook andere Microsoft-gebruikers issues kennen.

CONTINU INZICHT IN UW BEDRIJFSKRITISCHE PROCESSEN

Doordat continu inzicht wordt geboden in de Sharepoint omgeving, is de impact van wijzigingen, updates en incidenten direct zichtbaar in het Sharepoint monitoring dashboard. Snel acteren en oplossen komt hiermee voor iedereen beschikbaar en helpt hiermee uw snel veranderende omgeving inzichtelijk en overzichtelijk te houden. Uw klanten, partners en collega’s weten zich op deze manier verzekerd van een stabiele, snelle en beschikbare werkomgeving die optimaal de gewenste processen en services ondersteunt. De specialisten van Sentia helpen u graag met het ondersteunen en ontzorgen van uw bedrijfskundige processen. Onze specialisten begeleiden u deskundig met uw monitoring strategie.