Business Insights

Laat onze experts uw problemen structureel oplossen

Troubleshooting

IT-omgevingen worden steeds complexer. Bij verstoringen is het dan ook niet eenvoudig om de oorzaak te achterhalen. Zeker wanneer u te maken heeft met meerdere applicaties, diverse leveranciers en maatwerk-oplossingen is het lastig te bepalen waar de oorsprong van het probleem precies ligt. Door de inzet van slimme software en gespecialiseerde mensen kan Sentia uw probleem troubleshooten en u een snelle analyse, domeinbepaling en oplossingsrichting bieden.

De Sentia methode

Sentia-Benefits-Icons_Monitor performance

1. Vooronderzoek

Het doel van het vooronderzoek is om te komen tot een passende aanpak en de wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Gedurende het vooronderzoek worden interviews afgenomen, eventuele thermometers in de infrastructuur geplaatst en technische informatie en eerdere onderzoeken geïnventariseerd.

Hieruit vormt Sentia een objectief beeld van de problematiek en kunnen afgebakende probleemstellingen en onderzoeksvragen worden geformuleerd. Op basis hiervan is ook te bepalen welke specifieke tools in een later stadium van toegevoegde waarde zijn. Het resultaat van het vooronderzoek is een Plan van Aanpak welke na goedkeuring gebruikt wordt als de basis van de Troubleshoot. Eventueel worden tijdens het vooronderzoek al een aantal Quick Wins gerealiseerd.

Sentia-Benefits-Icons_Filter your data-sets

2. Onderzoek

Tijdens het daadwerkelijke onderzoek voert Sentia objectief onderzoek uit naar de gespecificeerde prestatieproblemen. Een aantal acties die daarvoor worden uitgevoerd zijn het reproduceren van het probleem, het opstellen van baseline metingen en diepgaande metingen. De diepgaande metingen worden toegepast op specifieke componenten binnen de IT keten zoals het netwerk, server, database of werkstation. Alle werkzaamheden en bevindingen worden richting u gecommuniceerd in de vorm van een logboek, zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de voortgang en resultaten van de Troubleshoot.

Sentia-Benefits-Icons_Application Overview

3. Analyse

De technische en organisatorische bevindingen van het (voor)onderzoek worden grondig geanalyseerd. Met onze kennis en ervaring op het gebied van Applicatie Performance Management kunnen we bevindingen aan elkaar koppelen en knelpunten identificeren.

Sentia-Benefits-Icons_Centralise data governance

4. Aanbevelingen

De omzetting van de geanalyseerde informatie naar aanbevelingen vind plaats middels een Agile aanpak. Zodra de eerste informatie beschikbaar is zullen de tussentijdse bevindingen op wekelijkse basis worden gedeeld, wat de mogelijkheid bied om eventuele aanpassingen tussentijds door te voeren. Als laatste fase van de Troubleshoot ontvangt u een objectief advies waarbij u de oplossingsrichtingen krijgt toegereikt die de beschreven problematiek aanpakken. Dit alles komt tot uiting in een adviesrapport met zowel procesmatige als technische aanbevelingen.

Sentia-Benefits-Icons_Make infrastructure cost-efficient

5. In het kort

In onze troubleshoot aanpak zullen we:

 • De IT-performance die eindgebruikers ervaren objectiveren;
 • Onafhankelijk demonstreren wat de performance problemen veroorzaakt;
 • Bruikbare aanbevelingen doen ter verbetering van de performance;
 • De performance-winst objectief aantonen vanuit een eindgebruikersperspectief.

Resultaten

 • Cost Management Copy

  Kortere oplostijden dus lagere kosten

  Je hebt geen gespecialiseerde software nodig en hoeft geen eigen manuren inzetten om de oorzaak te vinden.

 • Cloud Strategy Enablement

  Onafhankelijke inzichten

  Sentia is geen stakeholder binnen uw IT-keten en kan daardoor het probleem onafhankelijk bekijken.

 • Continuously Backup Your Busisness

  Meer productiviteit

  Elke minuut die jouw eindgebruikers te maken hebben met onbeschikbaarheid of performance problemen kost geld en veroorzaakt frustratie

 • Adhere Regulation

  Concreet advies

  Krijg inzicht in de knelpunten die problemen veroorzaken zodat je gericht actie kunt ondernemen

 • Comply Latest Finreg

  Uitgebreide rapportage

  Gebruik onze uitgebreide rapportages om gerichte actie te ondernemen

 • Always Transparant

  Agile aanpak

  Wij zijn er om jouw IT-problemen op te lossen. Tussentijdse bevindingen zullen we direct delen

In de praktijk

Rijnstate houdt regie over nieuwe HIX omgeving
Case study

Rijnstate houdt regie over nieuwe HIX omgeving

Zoals ieder ziekenhuis, is ook Rijnstate afhankelijk van het goed functioneren van haar IT-omgeving. Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) vormt... Read more
Ketenmonitoring voor de zorg
Article

Ketenmonitoring voor de zorg

De zorgsector heeft te maken met ingrijpende veranderingen in de IT die stabiliteitsrisico’s met zich meebrengen. Denk aan een nieuw EPD of een... Read more
webinar
E-books

Public Cloud Monitoring "The why and the how"

Public Cloud monitoring Cloud is hot en steeds meer organisaties brengen hun infrastructuur van een on-premise omgeving naar de (public) cloud. Dit... Read more
Touching end-to-end monitoring
Article

End-to-end inzicht in bedrijfsprocessen met Ymor SAP monitoring

Voor veel organisaties vormt SAP dé basis voor de bedrijfsvoering. Inzicht in het functioneren van (primaire) processen waar SAP bij betrokken is, is... Read more
Insight
Article

Realtime inzicht in SAP door de kracht van Splunk

BNW Consulting maakte onlangs bekend dat zij Ymor heeft verkozen als exclusieve Europese distributeur van SAP PowerConnect. Dit is een... Read more
End-to-end inzicht in al uw processen met SAP powerconnect by Sentia-Ymor
E-books

Paper "End-to-end inzicht in al uw processen met SAP powerconnect"

Hoe zet je jouw meest kritische IT-systeem in als databron voor end-to-end inzichten? Maak de "black box" transparant   The black box SAP is het... Read more
IT en de business gaan samen voor goud bij Eneco
Case study

IT en de business gaan samen voor goud bij Eneco

Eneco, klant van Ymor, part of Sentia Ymor is al jaren actief bij Eneco. Waar onze dienstverlening begon met gerichte performance monitoring, heeft... Read more
Kosten baten APM Sentia
Article

Ketenmonitoring: Kosten versus baten

De meeste organisaties kunnen zich geen onbeschikbaarheid van hun IT veroorloven. Toch is niet altijd te voorkomen dat een verstoring optreedt. In... Read more
APM Software Sentia Ymor
Article

Welke APM software heb ik nodig?

Dat een slechte IT-performance funest is voor het succes van een bedrijf behoeft inmiddels geen verdere uitleg meer. Als je aan de slag wil met... Read more
Performance tools Sentia Ymor
Article

Performance monitoring tools: Wanneer is goed, goed genoeg?

Steeds meer organisaties houden de performance van hun IT-landschap nauwkeurig in de gaten. Het is immers van groot belang om zo min mogelijk... Read more

Jij hebt een visie. Wij helpen je om het in gang te zetten.

Neem contact op via onderstaand formulier,
bel +31 (0) 88 424 22 00 of mail naar info@sentia.com.