Troubleshooting | Application Control

Laat onze experts uw problemen structureel oplossen

Troubleshooting

IT-omgevingen worden steeds complexer. Bij verstoringen is het dan ook niet eenvoudig om de oorzaak te achterhalen. Zeker wanneer u te maken heeft met meerdere applicaties, diverse leveranciers en maatwerk-oplossingen is het lastig te bepalen waar de oorsprong van het probleem precies ligt. Door de inzet van slimme software en gespecialiseerde mensen kan Sentia uw probleem troubleshooten en u een snelle analyse, domeinbepaling en oplossingsrichting bieden.

De Sentia methode

Vooronderzoek | Troubleshooting

1. Vooronderzoek

Het doel van het vooronderzoek is om te komen tot een passende aanpak en de wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Gedurende het vooronderzoek worden interviews afgenomen, eventuele thermometers in de infrastructuur geplaatst en technische informatie en eerdere onderzoeken geïnventariseerd.

Hieruit vormt Sentia een objectief beeld van de problematiek en kunnen afgebakende probleemstellingen en onderzoeksvragen worden geformuleerd. Op basis hiervan is ook te bepalen welke specifieke tools in een later stadium van toegevoegde waarde zijn. Het resultaat van het vooronderzoek is een Plan van Aanpak welke na goedkeuring gebruikt wordt als de basis van de Troubleshoot. Eventueel worden tijdens het vooronderzoek al een aantal Quick Wins gerealiseerd.

Onderzoek | Troubleshooting

2. Onderzoek

Tijdens het daadwerkelijke onderzoek voert Sentia objectief onderzoek uit naar de gespecificeerde prestatieproblemen. Een aantal acties die daarvoor worden uitgevoerd zijn het reproduceren van het probleem, het opstellen van baseline metingen en diepgaande metingen. De diepgaande metingen worden toegepast op specifieke componenten binnen de IT keten zoals het netwerk, server, database of werkstation. Alle werkzaamheden en bevindingen worden richting u gecommuniceerd in de vorm van een logboek, zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de voortgang en resultaten van de Troubleshoot.

Analyse | Troubleshooting

3. Analyse

De technische en organisatorische bevindingen van het (voor)onderzoek worden grondig geanalyseerd. Met onze kennis en ervaring op het gebied van Applicatie Performance Management kunnen we bevindingen aan elkaar koppelen en knelpunten identificeren.

Aanbevelingen | Troubleshooting

4. Aanbevelingen

De omzetting van de geanalyseerde informatie naar aanbevelingen vind plaats middels een Agile aanpak. Zodra de eerste informatie beschikbaar is zullen de tussentijdse bevindingen op wekelijkse basis worden gedeeld, wat de mogelijkheid bied om eventuele aanpassingen tussentijds door te voeren. Als laatste fase van de Troubleshoot ontvangt u een objectief advies waarbij u de oplossingsrichtingen krijgt toegereikt die de beschreven problematiek aanpakken. Dit alles komt tot uiting in een adviesrapport met zowel procesmatige als technische aanbevelingen.

In het kort | Troubleshooting

5. In het kort

In onze troubleshoot aanpak zullen we:

 • De IT-performance die eindgebruikers ervaren objectiveren;
 • Onafhankelijk demonstreren wat de performance problemen veroorzaakt;
 • Bruikbare aanbevelingen doen ter verbetering van de performance;
 • De performance-winst objectief aantonen vanuit een eindgebruikersperspectief.

Resultaten

 • Kortere oplostijden dus lagere kosten

  Kortere oplostijden dus lagere kosten

  Je hebt geen gespecialiseerde software nodig en hoeft geen eigen manuren inzetten om de oorzaak te vinden.

 • Onafhankelijke inzichten

  Onafhankelijke inzichten

  Sentia is geen stakeholder binnen uw IT-keten en kan daardoor het probleem onafhankelijk bekijken.

 • Meer productiviteit

  Meer productiviteit

  Elke minuut die jouw eindgebruikers te maken hebben met onbeschikbaarheid of performance problemen kost geld en veroorzaakt frustratie

 • Concreet advies

  Concreet advies

  Krijg inzicht in de knelpunten die problemen veroorzaken zodat je gericht actie kunt ondernemen

 • Uitgebreide rapportage

  Uitgebreide rapportage

  Gebruik onze uitgebreide rapportages om gerichte actie te ondernemen

 • Agile aanpak

  Agile aanpak

  Wij zijn er om jouw IT-problemen op te lossen. Tussentijdse bevindingen zullen we direct delen

In de praktijk

summum van cloudmonitoring
Artikel

Digital experience monitoring is summum van cloudmonitoring

De vraag is niet meer óf organisaties naar de cloud gaan, maar wanneer. Organisaties kiezen voor hybride, distributed- of multi-cloudstrategieën,... Read more
Real User Monitoring
Artikel

Real User Monitoring: de gebruikerservaring holistisch in beeld

Steeds meer ondernemers zijn zich bewust van de enorme waarde van een uitstekende gebruikerservaring. Welke waardevolle informatie levert... Read more
Webinar: Hoe Van Oord proactief IT beheer voert met behulp van Nexthink
Event

Webinar: Hoe Van Oord proactief IT beheer voert met behulp van Nexthink

Velen kennen Van Oord als ‘Neerlands trots’. Als een van ‘s werelds grootste maritiem aannemer is Van Oord met zo’n 5000 medewerkers actief in 44... Read more
Rijnstate houdt regie over nieuwe HIX omgeving
Case study

Rijnstate houdt regie over nieuwe HIX omgeving

Zoals ieder ziekenhuis, is ook Rijnstate afhankelijk van het goed functioneren van haar IT-omgeving. Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) vormt... Read more
Ketenmonitoring voor de zorg
Artikel

Ketenmonitoring voor de zorg

De zorgsector heeft te maken met ingrijpende veranderingen in de IT die stabiliteitsrisico’s met zich meebrengen. Denk aan een nieuw EPD of een... Read more
webinar
E-book

Public Cloud Monitoring "The why and the how"

Public Cloud monitoring Cloud is hot en steeds meer organisaties brengen hun infrastructuur van een on-premise omgeving naar de (public) cloud. Dit... Read more
Touching end-to-end monitoring
Artikel

End-to-end inzicht in bedrijfsprocessen met Ymor SAP monitoring

Voor veel organisaties vormt SAP dé basis voor de bedrijfsvoering. Inzicht in het functioneren van (primaire) processen waar SAP bij betrokken is, is... Read more
Insight
Artikel

Realtime inzicht in SAP door de kracht van Splunk

BNW Consulting maakte onlangs bekend dat zij Ymor heeft verkozen als exclusieve Europese distributeur van SAP PowerConnect. Dit is een... Read more
End-to-end inzicht in al uw processen met SAP powerconnect by Sentia-Ymor
E-book

Paper "End-to-end inzicht in al uw processen met SAP powerconnect"

Hoe zet je jouw meest kritische IT-systeem in als databron voor end-to-end inzichten? Maak de "black box" transparant   The black box SAP is het... Read more
IT en de business gaan samen voor goud bij Eneco
Case study

IT en de business gaan samen voor goud bij Eneco

Eneco, klant van Ymor, part of Sentia Ymor is al jaren actief bij Eneco. Waar onze dienstverlening begon met gerichte performance monitoring, heeft... Read more

Jij hebt een visie. Wij helpen je om het in gang te zetten.

Neem contact op via onderstaand formulier,
bel +31 (0) 88 424 22 00 of mail naar info@sentia.com.