Application discovery

Digital transformation

Sentia’s 5D aanpak

De huidige markt laat zien dat organisaties op grote schaal overstappen op de cloud. Ze transformeren niet alleen enkele applicaties, maar migreren hun hele applicatielandschap naar de cloud. Dat zijn complexe projecten, die vragen om een doordachte aanpak. Bij een overstap draait het niet alleen om technologie, maar ook om mensen en processen.

Bij Sentia hebben we ruime ervaring met transformaties naar de (public) cloud, voor zowel AWS, Azure als Google. We hebben klanten als Stedin, Allshare en Objectif Lune geholpen bij het ontwerpen en implementeren van hun cloudstrategieën, op basis van onze heldere en stapsgewijze aanpak: het 5D-model.

Met deze gestructureerde aanpak kunnen we voor elke toepassing in elke fase van zijn levenscyclus de juiste transformatiestrategie kiezen. De aanpak bestaat uit 5 fasen: Discover, Define, Design, Develop & Deploy.

Step-by-step approach

Discover

Wanneer een applicatie wordt aangewezen voor een migratie naar de hybride, private of public cloud, beginnen we met het ontdekken van de huidige staat. Samen brengen we in kaart wat het gewenste resultaat is, waarbij we ons concentreren op de doelstellingen vanuit een zakelijk perspectief. Vervolgens gaan we dieper in op de huidige workloads voor de implementatie en configuratie.

Define

Bij het definiëren van de doelstatus bepaalt Sentia in nauwe samenwerking met jouw stakeholders stap voor stap wat het gat is tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Hierna voert Sentia gestructureerde controles uit om te verifiëren dat dit aansluit op de eisen op bedrijfsniveau en beveiligingsniveau. Tot slot bestuderen we welke functie de gevonden gaten hebben voor de gewenste uitkomst.

Design

In deze fase leveren we een overkoepelend ontwerp voor jouw cloudinfrastructuur. Het ontwerp is volledig in overeenstemming met de bedrijfsvoorwaarden en beveiligingsvereisten en bevat een verklaring van de vereiste werkzaamheden met bijbehorende planning, een definitie van het doelbedrijfsmodel en een op maat gemaakte business case.

Develop

Onze architecten starten met de ontwikkeling van processen en tools: op maat gemaakte CI/CD-pipelines, templates voor infrastructure-as-code, het platform zelf (inclusief landingszones), en indien nodig aanpassingen of (vernieuwde) ontwerpen voor jouw applicaties. Hiermee leggen ze de operationele basis voor jouw Service Level Targets.

Deploy

Nu begint de eigenlijke transformatie! In dit stadium worden de items die we hebben ontwikkeld ook daadwerkelijk uitgerold – met behulp van uitgebreide tests, infrastructure-as-code en diepgaande verificatie van het gewenste resultaat.

Experts lead the way

Door agile te werken met korte sprint-intervallen behoud je de controle over het gehele proces, terwijl de experts van Sentia het voortouw nemen. Verschillende deskundigen werken samen in onze leveringsteams: agile coaches, cloudarchitecten, software engineers, technische cloud consultants, cloud engineers en technische applicatie specialisten.

Contact onze experts

De volgende stap: managed services

Als de applicatie eenmaal draait in de (hybride) cloud, is het tijd om de volgende stap te zetten. De digitale transformatie staat nooit stil. Daarom gebruikt Sentia dezelfde 5D-aanpak om het IT-landschap voortdurend te verbeteren en toepassingen één voor één te optimaliseren. Bij het uitvoeren van de digitale transformatie zorgt modern toepassingsbeheer ervoor dat operationele uitdagingen parallel worden geautomatiseerd. Je kunt op ons vertrouwen voor het volgende:

Incidenten voorkomen en de stabiliteit en prestaties onder controle houden met onze diensten voor Application Performance Management

Implementeren van een geautomatiseerde incidentrespons en zelfbedieningsonderhoud

Automatiseren van terugkerende veranderingen

Ervoor zorgen dat je de tijd, de middelen en de mogelijkheid heeft om meer te innoveren en zo aan kop te gaan in jouw sector

Laten we beginnen!

Iedere migratie naar de cloud begint met het ontdekken van de huidige status van de applicaties en het definiëren van de gewenste status. Laat ons jouw applicatielandschap beoordelen – vrijblijvend – en ons bewijzen!

Schedule a deep-dive session with us!

Jij hebt een visie. Wij helpen je om het in gang te zetten.

Neem contact op via onderstaand formulier,
bel +31 (0) 88 424 22 00 of mail naar info@sentia.com.