block-image

Yprocess

Monitoren, bewaken en optimaliseren

Verbreed uw perspectief met Yprocess. Kritische bedrijfsprocessen monitoren, bewaken en optimaliseren.

Van IT-afdelingen wordt verwacht dat zij helpen met het realiseren van businessdoelstellingen. Bijvoorbeeld door het monitoren, bewaken en optimaliseren van kritische bedrijfsprocessen: worden alle stappen in een orderproces doorlopen? Of kan de documentenstroom versneld worden?

Bij iedere stap in dit bedrijfsproces zijn verschillende applicaties betrokken. De stappen in het proces kunnen gezien worden als een checkpoint of ‘event’: is de order aangekomen in het voorraadsysteem? Is de factuur verstuurd? Sentia verzamelt en analyseert alle relevante informatie en toont het functioneren van complete bedrijfsprocessen in één overzichtelijk dashboard. U combineert daarmee business proces monitoring met end-to-end ketenmonitoring. Daarnaast wordt binnen het Ymonitor platform wordt Yprocess ingezet om ketens waar geen eindgebruikers bij betrokken zijn inzichtelijk te maken.

Hoe werkt het?

Sentia gebruikt Ymonitor om de performance en beschikbaarheid van een applicatie vanuit het perspectief van de gebruiker te meten. Met Yprocess kijkt u naar het bedrijfsproces over de verschillende applicaties heen. Yprocess verzamelt de brondata van de verschillende applicaties of systemen en indexeert deze data. Hierdoor is het mogelijk grote hoeveelheden data snel aan elkaar te koppelen op één centrale plek. Door de juiste zoekopdrachten in te stellen, kan een overzicht gepresenteerd worden van bijvoorbeeld de status van een order. Dit wordt vervolgens met KPI’s in een dashboard weergegeven. Op basis van historische data kunnen tevens voorspellingen gedaan worden over het verwachte volume binnen het bedrijfsproces.

Yprocess Sentia

Resultaat

Voor de business betekent Yprocess meer grip en conrole op het IT-landschap. Daarnaast kunnen eventuele haperingen in het proces vroegtijdig gesignaleerd worden. Bijvoorbeeld: een klant bestelt een product maar de order komt nooit aan in het magazijn en dus gebeurt er verder niets. Normaliter komt men hier pas achter wanneer de klant gaat klagen. Nu kan in een dashboard meteen gezien worden wanneer een order ergens stokt. Voor IT blijft het van belang te monitoren of alle applicaties beschikbaar zijn en voldoende presteren. Door naar de gehele procesketen te kijken kan tevens worden beoordeeld hoe bepaalde systeemkoppelingen functioneren.

Sparren over jouw doelstellingen?
Neem contact op!