Nexthink

Optimaliseer uw digitale werkplek. Volledige zichtbaarheid, controle en geautomatiseerde acties over al uw endpoints.

Nexthink geeft je de kracht om de volgende stap te nemen

Nexthink biedt de mogelijkheid om met grote precisie alle computerdata van eindgebruikers real-time te analyseren, visualiseren en actie op te ondernemen. De software biedt IT-afdelingen complete controle over de digitale werkplek, door zowel een live-overzicht als een historisch overzicht te bieden van alle eindpunten, applicaties en gebruikersactiviteiten. Wanneer de werkplek onderdeel is van een kritische keten, wordt Nexthink als bouwblok binnen het Ymonitor Platform ingezet om grip te houden op de volledige end-to-end IT keten.

Features

Voorkom incidenten Nexthink

Voorkom incidenten

Help eindgebruikers problemen onafhankelijk op te lossen, automatisch te diagnosticeren en op te lossen, de impact van wijzigingen te begrijpen en potentiële risico’s te vermijden om problemen te voorkomen.

Verkort oplostijden Nexthink

Verkort oplostijden

Integreer ‘one-click’ probleemoplossingen in support checklists, identificeer de oorzaak van een probleem sneller, escaleer het probleem direct naar het juiste team en ontvang geavanceerde diagnostische gegevens voor veelgebruikte applicaties zoals Skype voor Business.

Verbeter de eindgebruikerservaring

Verbeter de eindgebruikerservaring

Markeer storingen en onbeschikbaarheid snel met end-to-end inzicht, voorkom impact door problemen door verstoringen te identificeren vóór meldingen van eindgebruikers binnenkomen, en verzamel eindgebruikersfeedback voor continue serviceverbetering.

Meet IT tevredenheid

Meet IT tevredenheid

Houd grip op medewerkerstevredenheid via gerichte vragen aan eindgebruikers, word direct gewaarschuwd over dalingen in de medewerkerstevredenheid, en identificeer de belangrijkste acties om deze tevredenheid te verbeteren.

In short

Voor wie?

Werkplek monitoring is vaak toegankelijk voor een servicedesk of functioneel beheer afdeling om bij klagende gebruikers direct de prestaties en knelpunten van die specifieke werkplek in te kunnen zien en het probleem af te bakenen. Voor managers is werkplekmonitoring voornamelijk relevant door de vermindering van operationele kosten en een beter inzicht in de houdbaarheid, het gebruik en de noodzaak van bepaalde hard- en software.

Nexthink

Hoe werkt het?

Datacollectoren verzamelen, analyseren en presenteren alle gemeten data vanuit de werkplek. Voor elke gemeten parameter kan bij afwijkend gedrag gealarmeerd worden op werkplekniveau. Voor alle parameters kunnen de grenswaarden zelf bepaald worden. Het unieke is dat vanuit alle aangesloten werkplekken gemeten wordt. Dit biedt een helikopterview en stelt uw IT-organisatie in staat te achterhalen hoe de individuele werkplekken de ervaring van eindgebruikers beïnvloeden.

Nexthink data

Bijvoorbeeld:

Bij een van de gemeentelijke klanten van Sentia werd vaak geklaagd over traagheid van de werkplek. Daarbij ging het om verschillende applicaties en verschillende soorten klachten. Door werkplek monitoring is nu inzichtelijk om welke applicaties het precies gaat, hoeveel uitval er daadwerkelijk is, welke applicaties er gelijktijdig open staan en of bijvoorbeeld de IE versie nog wel voldoet. Daarnaast wordt proactief gealarmeerd op security risico’s en het tijdig vervangen of upgraden van een bepaalde werkplek.

Wat levert het op?

De Nexthink software is uiteraard te integreren binnen de Ymonitor omgeving en draagt bij aan het verkrijgen van grip en controle. Doordat precies inzichtelijk is wie wat doet op welke plek, wordt ingespeeld op security vraagstukken, performance vraagstukken en het maken van een efficiëntieslag. Nexthink is ‘cool vendor’ van Gartner en heeft een gemiddelde terugverdientijd van 1 jaar.

  • Meten van de prestaties en het gedrag van individuele werkplekken;
  • Reduceren van het aantal tickets;
  • Reduceren van licentiekosten;
  • Grip en controle op security;
  • Detailinformatie over belasting en capaciteit;
  • Lifecycle management van werkplekken;
  • Van reactief- naar proactief beheer;
  • Verkorting van oplostijden;
  • Alarmering bij verstoringen.

Een kleine vonk kan leiden tot geweldige dingenJe hoeft alleen maar te weten hoe je het kunt ontsteken.

Neem contact op via onderstaand formulier,
of mail naar info@sentia.com