block-image

Testautomatisering

Het belang van testautomatisering in ontwikkeltrajecten

Het belang van testautomatisering in ontwikkeltrajecten

Zero downtime, tevreden eindgebruikers en optimale business impact vormen belangrijke doelstellingen voor alle IT afdelingen. Een goede IT performance is daarvoor de sleutel. Met behulp van performance testautomatisering wordt de performance van IT continu getoetst gedurende de ontwikkelfase. Wat zijn de voordelen en hoe werkt het? Steeds vaker wordt ontwikkeld via SCRUM en agile methoden waarbij gewerkt wordt in kleine beheersbare incrementen. Dit heeft onder andere als positief gevolg dat men vaker en sneller nieuwe functionaliteiten kan releasen. Tegelijkertijd maakt dit kwaliteitsborging een uitdaging: want hoe houd je grip op de kwaliteit als elke drie weken een nieuwe release wordt opgeleverd? Handmatig testen is te arbeidsintensief, kostbaar en foutgevoelig. Het automatisch testen van de performance van releases kan daarom een oplossing zijn.

Complexe oplostrajecten
Wanneer applicaties traag functioneren, kan dit veel impact hebben. Denk aan ontevreden gebruikers, imagoschade en zelfs omzetverlies. De meeste organisaties zijn zich hiervan bewust en voeren daarom vlak voor de livegang van nieuwe applicaties een performancetest uit. Zo wordt getoetst of de nieuw applicatie voldoet aan de gestelde performance- en stabiliteitseisen. Wanneer het resultaat van de test niet aan de verwachtingen voldoet ontstaat de uitdaging: wanneer is het performanceprobleem precies ontstaan? Vaak geldt dat hoe later een probleem ontdekt wordt, hoe ingewikkelder het is om de oorzaak te vinden en hoe meer het kost om op te lossen. In de praktijk blijken gevonden performanceproblemen vaak veroorzaakt door basisonderdelen zoals de architectuur of de frameworks. Dit maakt dat het oplossen niet zo eenvoudig meer is.

Eerder en vaker testen
Het automatisch testen van de performance van applicaties kan al tijdens de ontwikkelfase worden gedaan, iets dat wij ten zeerste aanraden. Een dergelijke testcyclus start met een beperkte scope op de architectuur en wordt steeds verder uitgebreid gedurende het ontwikkeltraject. Het advies is om de performance testen wekelijks of zelfs dagelijks uit te voeren, het liefst geautomatiseerd. De testautomatisering aanpak heeft twee belangrijke voordelen: enerzijds worden performanceafwijkingen vroegtijdig herkend en anderzijds kunnen projectleden de applicatie zelfstandig optimaliseren bij tegenvallende resultaten. Een functionele fout is namelijk vaak snel verholpen, maar voor het oplossen van performanceproblemen zijn vaak meerdere cycli van aanpassen en opnieuw testen nodig. Wanneer testautomatisering is geïmplementeerd, zijn zelfs meerdere testcycli op een dag mogelijk. OM REKENING MEE TE HOUDEN Organisaties die aan de slag willen met het automatisch testen van performance gedurende ontwikkeltrajecten, moeten met een aantal zaken rekening houden: Creëer een goede testomgeving; Gebruik een representatieve database; Zorg voor technische ondersteuning bij het opbouwen en herstellen van de performancetestomgeving; Plan het onderhoud van scripts; Borg de opvolging van bevindingen. Hoe het automatisch testen in zijn werk gaat, waar een goede testomgeving aan moet voldoen en wat andere succesfactoren zijn, beschrijven wij in het Whitepaper “How to: geautomatiseerd performance testen”.

Sparren over jouw doelstellingen?
Neem contact op!