block-image

Testautomatisering

Goede IT performance is key

Het belang van testautomatisering in ontwikkeltrajecten

Zero downtime, tevreden eindgebruikers en optimale business impact vormen belangrijke doelstellingen voor alle IT afdelingen. Een goede IT performance is daarvoor de sleutel. Met behulp van performance testautomatisering kan de performance van IT continu worden getoetst, gedurende de gehele ontwikkelfase. Wat zijn de voordelen en hoe werkt het?

Kostenefficiënt de kwaliteit bewaken

Steeds vaker wordt ontwikkeld via SCRUM en agile methoden waarbij gewerkt wordt in kleine beheersbare incrementen. Dit heeft onder andere als positief gevolg dat men vaker en sneller nieuwe functionaliteiten kan releasen. Tegelijkertijd maakt dit kwaliteitsborging een uitdaging. Hoe houd je grip op de kwaliteit als elke drie weken een nieuwe release wordt opgeleverd? Handmatig testen is te arbeidsintensief, kostbaar en foutgevoelig. Het automatisch testen van de performance van releases kan daarom een oplossing zijn.

 

Complexe oplostrajecten

Als applicaties traag functioneren, kan dit veel impact hebben. Denk aan ontevreden gebruikers, imagoschade en zelfs omzetverlies. De meeste organisaties zijn zich hiervan bewust en voeren daarom vlak vóór de livegang van nieuwe applicaties een performancetest uit. Zo wordt getoetst of de nieuw applicatie voldoet aan de gestelde performance- en stabiliteitseisen. Wanneer het resultaat van de test niet aan de verwachtingen voldoet ontstaat de uitdaging: waar is het performanceprobleem precies ontstaan? Hoe later een probleem ontdekt wordt, hoe ingewikkelder het is om de oorzaak te vinden en hoe meer het kost om op te lossen. In de praktijk blijken gevonden performanceproblemen vaak veroorzaakt door onderdelen die essentieel zijn voor de infrastructuur, zoals de frameworks. Achteraf oplossen kan dan, in het ergste geval, hetzelfde betekenen als opnieuw beginnen.

 

Eerder en vaker testen

Onze klanten raden we ten zeerste aan om al tijdens de ontwikkelfase te beginnen met testen. Het testen van de performance van applicaties kan, ook in de meest premature fasen al, automatisch en beperkt daarmee foutgevoeligheid, tijdsintensieve reparaties en arbeidskosten. Een dergelijke testcyclus start met een beperkte scope op de architectuur en wordt steeds verder uitgebreid gedurende het ontwikkeltraject. Het advies is om de performance testen wekelijks of zelfs dagelijks uit te voeren, het liefst geautomatiseerd. De testautomatisering aanpak heeft twee belangrijke voordelen. Enerzijds worden performanceafwijkingen vroegtijdig herkend en anderzijds kunnen projectleden de applicatie zelfstandig optimaliseren bij tegenvallende resultaten. Een functionele fout is namelijk vaak snel verholpen, maar voor het oplossen van performanceproblemen zijn vaak meerdere cycli van aanpassen en opnieuw testen nodig. Wanneer testautomatisering is geïmplementeerd, zijn zelfs meerdere testcycli op een dag mogelijk.

 

Waar moet je rekening mee houden?

Organisaties die aan de slag willen met het automatisch testen van performance gedurende ontwikkeltrajecten, moeten met een aantal zaken rekening houden:

  • Creëer een goede testomgeving

  • Gebruik een representatieve database

  • Zorg voor technische ondersteuning bij het opbouwen en herstellen van de performance testomgeving

  • Plan het onderhoud van scripts

  • Borg de opvolging van bevindingen

Sparren over jouw doelstellingen?
Neem contact op!