block-image

VDI Monitoring

Zorgt voor continuïteit en efficiency

Optimaliseer virtuele omgevingen met VDI Monitoring

VDI-omgevingen zijn complexe infrastructuren met veel variabelen. Tegelijkertijd vormen ze een ‘single point of failure’ voor de gehele organisatie. Als de VDI omgeving down of vertraagd is, heeft dit grote impact op de productiviteit en tevredenheid van medewerkers. Het optimaliseren en managen van VDI omgevingen is daarom erg belangrijk voor de continuïteit en efficiency van organisaties. Om grip te houden op de virtuele omgeving is VDI monitoring essentieel.

Flexibiliteit versus stabiliteit

Steeds meer organisaties gebruiken – of migreren naar -gecentraliseerde Windows-based desktops waar een groot aantal gebruikers vanuit alle locaties ter wereld toegang heeft tot servers, storage en applicaties. De belangrijkste argumenten voor deze keuze zijn flexibiliteit, veiligheid, kostenbesparing en onderhoudsgemak.

Deze beweging biedt ten opzichte van de traditionele situatie veel voordelen, maar ook veel uitdagingen. De grootste uitdaging is om een volwaardige werkomgeving te creëren die dezelfde - of een betere - performance en digitale ervaring biedt. Alleen met een gestructureerde aanpak en de beste VDI monitoring tools uit de markt bouw en beheer je een VDI omgeving die een optimale virtual desktop garandeert. Dit alles met oog voor de best mogelijke performance en de laagste kosten.

VDI Monitoring: een combinatie van tools

De combinatie aan VDI monitoring tools die Sentia in haar portfolio beschikbaar heeft, maakt dat een organisatie probleemloos schaalbaar wordt en klaarstoomt voor de toekomst. De combinatie van testen, monitoren en analytics maakt het mogelijk om continu inzichtelijk te krijgen wat op de omgeving gebeurd en om proactief te kunnen acteren op incidenten. Sentia adviseert hiervoor een combinatie van Nexthink en LoginVSI.

Nexthink

Nexthink is een ‘workspace analytics’ tool, gericht op het creëren van de optimale digitale ervaring voor medewerkers (Digital Employee Experience). Nexthink maakt het daadwerkelijke gedrag van de gebruiker inzichtelijk, inclusief de workload die zij creëren op de productieomgeving. Dit is een realistisch beeld, maar beperkt zich over het algemeen tot kantooruren. Met het meten en monitoren van gedetailleerde gebruikershandelingen biedt Nexthink de mogelijkheid tot automatic root cause analyses. Dit helpt met het lokaliseren en oplossen van IT problemen op de productieomgeving. Daarnaast kun je voorspellend vermogen creëren waardoor je mogelijke incidenten kunt voorkomen.

Sentia-Benefits-Icons_A detailed --roadmap.png
Sentia-Benefits-Icons_Application Overview.png

LoginVSI

LoginVSI is een combinatie van (load)testen en synthetische VDI monitoring. Dit wil zeggen dat gebruikershandelingen worden gesimuleerd. De synthetische simulaties kunnen zowel op test-, als productieomgevingen ingezet worden. Enkele voordelen van synthetische VDI monitoring zijn: er is 24/7 een volledig en consistent beeld van de status van de omgeving; er worden representatieve testen gegenereerd vanuit een eindgebruikersperspectief met gedetailleerde statistieken over elke stap binnen de virtuele omgeving. Door continu te testen worden mogelijke problemen vanuit upgrades, patches/updates en changes voorkomen, nog voordat ze in productie gaan.

Een optimale virtuele omgeving

Kortom, de optimale VDI monitoring mix bestaat uit actieve (login VSI) en passieve (Nexthink) monitoring op de virtuele werkplek. Het is belangrijk de inzichten centraal te verzamelen en beschikbaar te stellen aan alle betrokken stakeholders. Wanneer alle partijen naar dezelfde informatie kijken ontstaat één waarheid over de kwaliteit van IT. Dit helpt bij domeinbepaling, leveranciersmanagement en uiteindelijk het verbeteren van de eindgebruikerservaring op de virtual desktop.

Sparren over jouw doelstellingen?
Neem contact op!