block-image

Workspace monitoring

On-premise of virtueel, in elke situatie onmisbaar

Tevreden medewerkers en maximale productiviteit met workspace monitoring

Niet alleen klanten, maar ook medewerkers van een organisatie zijn zeer afhankelijk van IT voor de dagelijkse werkzaamheden. Finance, HR, Sales, services, voorraadbeheer... de meeste communicatie is tegenwoordig niet meer mogelijk zonder interne IT. Als de IT niet optimaal werkt, zorgt dat voor frustratie, ineffectiviteit, slechtere dienstverlening aan klanten en vaak significante financiële schade. Het belangrijkste portaal voor alle interne IT is de werkplek. Zonder goede workspace monitoring op dit vlak is het vrijwel onmogelijk om de kwaliteit van de IT te waarborgen.

Veiligheidsrisico's en virtualisatie

De werkplek geeft veel IT managers kopzorgen: gebruikers van alle digitale kennisniveau's moeten ermee uit de voeten kunnen. Daarnaast moet de werkplek ononderbroken beschikbaar zijn, want bij uitval zijn de gevolgen groot. Ook vormt de on-premise werkplek een gemakkelijk veiligheidsrisico: er draaien al snel 300+ applicaties die allemaal op verschillende momenten updates krijgen. Virtualisatie lijkt het antwoord: centrale veiligheid, het delen van resources en één plek voor updates. Niet voor niets zetten grotere en snelgroeiende organisaties al snel in op virtualisatie. Een nadeel is dat de uitdaging om virtuele werkplekken stabiel en snel te houden, nog groter is.

Drie vormen van workspace monitoring

On-premise of virtueel, de werkplek blijft een complex, maar onmisbaar onderdeel van een organisatie. In elke situatie is workspace monitoring daarom onmisbaar. Slecht functionerende IT kost niet alleen geld, maar zorgt ook voor ontevreden en vertrekkend talent. Om dit bedrijfskritische component te optimaliseren zijn drie vormen van workspace monitoring van belang:

Sentia-Benefits-Icons_Continuous management 24-7.png

Endpoint Monitoring

Endpoint Monitoring monitort de werkplek en alle technische componenten die daarop draaien. Denk aan crashes, CPU en memorygebruik en alle andere informatie die lokaal beschikbaar is over de IT component. Met Endpoint Monitoring van Nexthink wordt deze informatie centraal opgeslagen en geanalyseerd. Door hier proactief op te acteren, kan een organisatie ontevreden werknemers voor zijn. Ransomware krijgt geen kans, updates worden gecontroleerd, installaties worden gemonitord, licenties gemanaged en bij problemen wordt de oorzaak snel inzichtelijk. Met deze vorm van workspace monitoring is ook auto-remediation mogelijk en kan naast de objectieve beleving ook de subjectieve beleving van medewerkers gemeten worden middels korte automatische enquêtes.

Lees meer
Sentia-Benefits-Icons_Fully managed from back 
to front.png

End-User Experience Monitoring

Naast Endpoint Monitoring is ook End-User Experience Monitoring essentieel. Dit wordt gebruikt om performance- en stabiliteitstrends van de belangrijkste applicaties te monitoren vanuit een eindgebruikersperspectief. De eindgebruiker maakt immers gebruik van zowel de werkplek als de applicaties die daarop draaien. De combinatie van backend performance en executable stabiliteit zorgt dat proactief IT beheer mogelijk wordt.

Lees meer
Sentia-Benefits-Icons_Create new solutions.png

VDI Monitoring

Wanneer sprake is van een virtuele infrastructuur wordt VDI monitoring aangeraden als specifieke oplossing. Hierbij worden ook load- en stabiliteitstesten uitgevoerd op nieuwe virtuele omgevingen, waardoor alle releases en patches eerst in een testomgeving worden uitgerold. Ze worden getraceerd en vervolgens gecontroleerd geïmplementeerd. Met (virtuele) workspace monitoring wordt DevOps en CI/CD voor workplaces mogelijk.

Lees meer

Afhankelijk van de exacte uitdaging kan een specifieke workspace monitoring tool ingezet worden (of een combinatie van tools). Voor een echt veilige, stabiele omgeving en tevreden, productieve medewerkers biedt de combinatie van bovenstaande drie tools alle benodigde inzichten. Sentia biedt deze oplossingen aan binnen het Sentia Platform.

Sparren over jouw doelstellingen?
Neem contact op!