TEVREDEN MEDEWERKERS EN MAXIMALE PRODUCTIVITEIT MET WORKSPACE MONITORING

Niet alleen klanten maar ook medewerkers van een organisatie zijn zeer afhankelijk van IT voor de dagelijkse werkzaamheden. Finance, HR, sales, services, voorraadbeheer en zelfs de meeste communicatie is niet meer mogelijk zonder interne IT. Als de interne IT verstoord is en collega’s kunnen niet werken, zorgt dat voor frustratie, ineffectiviteit, slechtere dienstverlening aan klanten en vaak significante kosten. Het belangrijkste portaal voor alle interne IT is de werkplek. Zonder workspace monitoring op dit kritieke component is het bijna onmogelijk om grip te houden op de kwaliteit van IT.

EEN SECURITY-NACHTMERRIE

De werkplek geeft veel IT managers kopzorgen: elke gebruiker met ieder kennisniveau moet er mee kunnen werken en als het niet optimaal functioneert is de impact direct groot. Ook op het gebied van veiligheid vormt de werkplek potentieel een security-nachtmerrie: er draaien vaak 300+ applicaties op de werkplek die allemaal op verschillende momenten updates krijgen. Virtualisatie lijkt het antwoord: centrale veiligheid, het delen van resources en één plek voor updates. Virtuele werkplekken zijn echter nog lastiger stabiel en snel te houden. Hoe groter de organisatie, des te vaker virtualisatie wordt ingezet.

 

DRIE VORMEN VAN WORKSPACE MONITORING

On-premise of virtueel, de werkplek is een kritisch, complex en onmisbaar onderdeel van een organisatie. In elke situatie is workspace monitoring daarom onmisbaar. Slecht functionerende IT kost immers niet alleen geld maar zorgt ook voor ontevreden en vertrekkend talent. Om dit bedrijfskritische component te optimaliseren zijn er drie vormen van workspace monitoring van belang:

Het start met het monitoren van de werkplek en alle technische componenten die daarop draaien. Denk aan crashes, CPU en memorygebruik en alle andere informatie die lokaal beschikbaar is over de IT component. Met endpoint monitoring van Nexthink wordt deze informatie centraal opgeslagen en geanalyseerd. Door hier proactief op te acteren kan een organisatie ontevreden werknemers voor zijn. Ransomware krijgt geen kans, updates worden gecontroleerd, installaties worden gemonitored, licenties gemanaged en bij problemen wordt de oorzaak snel inzichtelijk. Met deze vorm van workspace monitoring is ook auto-remediation mogelijk en kan naast de objectieve beleving ook de subjectieve beleving van medewerkers gemeten worden middels korte automatische enquêtes.
Naast endpoint monitoring is het van belang om end user experience monitoring in te richten. Dit wordt gebruikt om performance- en stabiliteitstrends van de belangrijkste applicaties te monitoren vanuit een eindgebruikersperspectief. Deze eindgebruiker maakt immers gebruik van zowel de werkplek als de binnenkant van de applicaties die daarop draaien. De combinatie van backend performance en executable stabiliteit zorgt dat proactief IT beheer mogelijk wordt.
Wanneer sprake is van een virtuele infrastructuur wordt VDI monitoring aangeraden als specifieke oplossing. Hierbij worden ook load- en stabiliteitstesten uitgevoerd op nieuwe virtuele omgevingen, waardoor alle releases en patches eerst in een testomgeving worden uitgerold. Ze worden getraced en vervolgens gecontroleerd bij een grotere populatie neergezet. Met (virtuele) workspace monitoring wordt DevOps en CI/CD voor workplaces mogelijk.

Afhankelijk van de exacte uitdaging kan een specifieke workspace monitoring tool ingezet worden (of een combinatie van tools). Voor een echt veilige, stabiele omgeving en tevreden, productieve medewerkers biedt de combinatie van bovenstaande drie tools alle benodigde inzichten. Sentia biedt deze oplossingen aan binnen het Sentia Platform.